Dział Lecznictwa Ambulatoryjnego

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: (66-213 Cibórz 5)
wojewodztwo: lubuskie
powiat: Skąpe
tel.: 683419455, 683419525

Jednostki - Dział Lecznictwa Ambulatoryjnego

 • Dział Lecznictwa Ambulatoryjnego

  Cibórz 5,  (lubuskie / powiat Skąpe)
  Telefon: 683419455, 683419525
  Email: szpital@ciborz.eu
  Witryna: www.ciborz.eu
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Cibórz 5,       Telefon: 683419455, 683419525  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Neurologiczna
   Cibórz 5,       Telefon: 683419455, 683419525  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
   Cibórz 5,       Telefon: 683271463  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
   Cibórz 5,       Telefon: 683271463  
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia Radiologiczna
   Cibórz 5,       Telefon: 683419455, 683419525  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Neurologiczna
   Cibórz 5,       Telefon: 683271463  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Cibórz 5,       Telefon: 683271463  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Cibórz 5,       Telefon: 683857029  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Ośrodek Rehabilitacji Psychiatrycznej
   Cibórz 5,       Telefon: 683419455, 683419525  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia Psychogeriatryczna
   Cibórz 5,       Telefon: 683271463  
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Zespół Leczenia Środowiskowego
   Cibórz 5,       Telefon: 683271463  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Zakład Fizjoterapii
   Cibórz 5,       Telefon: 683419455, 683419525  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Elektroencefalograficzna
   Cibórz 5,       Telefon: 683419455, 683419525  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Elektrokardiografii
   Cibórz 5,       Telefon: 683419455, 683419525  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych
   Cibórz 5,       Telefon: 683419455, 683419525  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Ultrasonografii
   Cibórz 5,       Telefon: 683419455, 683419525  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Cibórz 5,       Telefon: 683419455, 683419525  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Laboratorium Analityczne

  Cibórz 5,  (lubuskie / powiat Skąpe)
  Telefon: 683419455, 683419525
  Email: szpital@ciborz.eu
  Witryna: www.ciborz.eu
  • Laboratorium
   Cibórz 5,       Telefon: 683419455, 683419525  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna