Dział Opieki Ambulatoryjnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Skłodowskiej 15 (16-200 Dąbrowa Białostocka)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: Dąbrowa Białostocka miasto
tel.: 85 71 21 399

Jednostki - Dział Opieki Ambulatoryjnej

 • Przychodnia rejonowa

  Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1 (podlaskie / powiat Dąbrowa Białostocka miasto)
  Telefon: 85 71 21 399
  Email: spzoz@home.pl
  Witryna: www.spzoz.home.pl
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1      Telefon: 85 71 21 399  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1      Telefon: 85 71 21 332  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet zabiegowy
   Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1      Telefon: 85 71 21 399  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Punkt szczepień
   Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1      Telefon: 85 71 21 399  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1      Telefon: 85 71 21 399  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
   Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1      Telefon: 85 71 21 399  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa
   Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1      Telefon: 85 71 21 399  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (z miejscem udzielania świadczeń w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. 1000-lecia PP 24)
   Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1      Telefon: 85 71 21 124  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (z miejscem udzielania świadczeń w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej ul. Południowa 13)
   Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1      Telefon: 85 71 21 023  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia medycyny szkolnej
   Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Poradnia stomatologiczna
   Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet elektrokardiografii
   Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia medycyny szkolnej
    Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Poradnia stomatologiczna
    Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Gabinet elektrokardiografii
    Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa 1     
    Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
    • Inne
 • Przychodnia specjalistyczna

  Dąbrowa Białostocka, Południowa 1 (podlaskie / powiat Dąbrowa Białostocka miasto)
  Telefon: 85 71 21 151
  Email: spzoz@home.pl
  Witryna: www.spzoz.home.pl
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Dąbrowa Białostocka, Południowa 1      Telefon: 85 71 21 151  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Dąbrowa Białostocka, Południowa 1      Telefon: 85 71 21 113  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Dąbrowa Białostocka, Południowa 1      Telefon: 85 71 21 151  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia medycyny pracy
   Dąbrowa Białostocka, Południowa 1      Telefon: 85 71 21 151  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Dąbrowa Białostocka, Południowa 1      Telefon: 85 71 21 151  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Dąbrowa Białostocka, Południowa 1      Telefon: 85 71 21 151  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Dąbrowa Białostocka, Południowa 1      Telefon: 85 71 23 331  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gipsownia
   Dąbrowa Białostocka, Południowa 1      Telefon: 85 71 21 113  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia konsultacyjna w zakresie chorób wewnętrznych
   Dąbrowa Białostocka, Południowa 1     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia laryngologiczna
   Dąbrowa Białostocka, Południowa 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Dąbrowa Białostocka, Południowa 1     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna
   Dąbrowa Białostocka, Południowa 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Dąbrowa Białostocka, Południowa 1     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia odwykowa
   Dąbrowa Białostocka, Południowa 1     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia rehabilitacji leczniczej
   Dąbrowa Białostocka, Południowa 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia konsultacyjna w zakresie chorób wewnętrznych
    Dąbrowa Białostocka, Południowa 1     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia laryngologiczna
    Dąbrowa Białostocka, Południowa 1     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia okulistyczna
    Dąbrowa Białostocka, Południowa 1     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia neurologiczna
    Dąbrowa Białostocka, Południowa 1     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia dermatologiczna
    Dąbrowa Białostocka, Południowa 1     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia odwykowa
    Dąbrowa Białostocka, Południowa 1     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia rehabilitacji leczniczej
    Dąbrowa Białostocka, Południowa 1     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia rejonowa

  Suchowola, Goniądzka 21 (podlaskie / powiat Suchowola miasto)
  Telefon: 85 71 24 401
  Email: spzoz@home.pl
  Witryna: www.spzoz.home.pl
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Suchowola, Goniądzka 21      Telefon: 85 71 24 401  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Suchowola, Goniądzka 21      Telefon: 85 71 24 401  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Suchowola, Goniądzka 21      Telefon: 85 71 24 401  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy
   Suchowola, Goniądzka 21      Telefon: 85 71 24 401  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Gabinet szczepień
   Suchowola, Goniądzka 21      Telefon: 85 71 24 401  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet elektrokardiografii
   Suchowola, Goniądzka 21      Telefon: 85 71 24 401  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • Pracownia analityczna
   Suchowola, Goniądzka 21      Telefon: 85 71 24 401  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet rehabilitacyjny
   Suchowola, Goniądzka 21      Telefon: 85 71 24 401  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Suchowola, Goniądzka 21      Telefon: 85 71 24 401  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia medycyny pracy
   Suchowola, Goniądzka 21      Telefon: 85 71 24 401  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Suchowola, Goniądzka 21      Telefon: 85 71 21 399  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (z miejscem udzielania świadczeń w Szkole Podstawowej w Suchowoli ul. Szkolna 1)
   Suchowola, Goniądzka 21      Telefon: 85 71 24 401  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Suchowola, Goniądzka 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Poradnia alergologiczna
   Suchowola, Goniądzka 21     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Suchowola, Goniądzka 21     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Poradnia alergologiczna
    Suchowola, Goniądzka 21     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Dworze

  Nowy Dwór, Kościelna 1 (podlaskie / powiat Nowy Dwór)
  Telefon: 85 72 26 039
  Email: spzoz@home.pl
  Witryna: www.spzoz.home.pl
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Nowy Dwór, Kościelna 1      Telefon: 85 72 26 039  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet zabiegowy
   Nowy Dwór, Kościelna 1      Telefon: 85 72 26 039  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Punkt szczepień
   Nowy Dwór, Kościelna 1      Telefon: 85 72 26 039  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Nowy Dwór, Kościelna 1      Telefon: 85 72 26 039  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ogólna
   Nowy Dwór, Kościelna 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Nowy Dwór, Kościelna 1     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Nowy Dwór, Kościelna 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Punkt analityczny
   Nowy Dwór, Kościelna 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ogólna
    Nowy Dwór, Kościelna 1     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia dla dzieci
    Nowy Dwór, Kościelna 1     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia stomatologiczna
    Nowy Dwór, Kościelna 1     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Punkt analityczny
    Nowy Dwór, Kościelna 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zwierzyńcu Wielkim

  Zwierzyniec Wielki, - 14 (podlaskie / powiat Dąbrowa Białostocka obszar wiejski)
  Telefon: 85 71 29 004
  Email: spzoz@home.pl
  Witryna: www.spzoz.home.pl
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Zwierzyniec Wielki, - 14      Telefon: 85 71 29 004  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Zwierzyniec Wielki, - 14      Telefon: 85 71 29 004  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Punkt szczepień
   Zwierzyniec Wielki, - 14      Telefon: 85 71 29 004  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Zwierzyniec Wielki, - 14     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia stomatologiczna
    Zwierzyniec Wielki, - 14     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  Dąbrowa Białostocka, Skłodowskiej 15 (podlaskie / powiat Dąbrowa Białostocka miasto)
  Telefon: 85 71 23 337
  Email: spzoz@home.pl
  Witryna: www.spzoz.home.pl
  • Poradnia rehabilitacji
   Dąbrowa Białostocka, Skłodowskiej 15      Telefon: 85 71 23 337  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Dąbrowa Białostocka, Skłodowskiej 15      Telefon: 85 71 23 337  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Dąbrowa Białostocka, Skłodowskiej 15      Telefon: 85 71 23 337  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Dąbrowa Białostocka, Skłodowskiej 15      Telefon: 85 71 23 337  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Dąbrowa Białostocka, Skłodowskiej 15      Telefon: 85 71 23 337  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży
   Dąbrowa Białostocka, Skłodowskiej 15      Telefon: 85 71 23 337  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet fizykoterapii
   Dąbrowa Białostocka, Skłodowskiej 15     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Dąbrowa Białostocka, Skłodowskiej 15     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii
   Dąbrowa Białostocka, Skłodowskiej 15     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia krioterapii
   Dąbrowa Białostocka, Skłodowskiej 15     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet fizykoterapii
    Dąbrowa Białostocka, Skłodowskiej 15     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia kinezyterapii
    Dąbrowa Białostocka, Skłodowskiej 15     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia hydroterapii
    Dąbrowa Białostocka, Skłodowskiej 15     
    Dział (pracownia) hydroterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia krioterapii
    Dąbrowa Białostocka, Skłodowskiej 15     
    Dział (pracownia) krioterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna