Dział Opiekuńczo - Leczniczy

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: Szpitalna 1 (19-230 Szczuczyn)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: Szczuczyn miasto
tel.: 86 27 55 110, 86 27 25 005

Jednostki - Dział Opiekuńczo - Leczniczy

 • Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Szczuczyn, Szpitalna 1 (podlaskie / powiat Szczuczyn miasto)
  • Dział opiekuńczo - leczniczy
   Szczuczyn, Szpitalna 1      Telefon: 86 27 25 110, 86 27 25 005  
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Szczuczyn, Szpitalna 1      Telefon: 86 27 25 029  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Dział diagnostyczny
   Szczuczyn, Szpitalna 1     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Ambulatorium ogólne
   Szczuczyn, Szpitalna 1     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Apteka
   Szczuczyn, Szpitalna 1     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Gabinet lekarza POZ
   Szczuczyn, Szpitalna 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna