Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie - Ambulatorium

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Chodźki 2 (20-093 Lublin)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: M. Lublin
tel.: 81 7431380

Jednostki - Dziecięcy Szpital Kliniczny w...

 • Poliklinika

  Lublin, Chodźki 2 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 7185327
  Email: poliklinika@dsk.lublin.pl
  Witryna: www.dsk.lublin.pl
  • Poradnia Alergologiczna
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185265, 81 7185213  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Audiologiczna
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185327  
   Poradnia audiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Chirurgiczna
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185135, 81 7185212  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Diabetologiczna
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185268  
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185277  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Foniatryczna
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185225  
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185207  
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Genetyczna
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185282  
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185226  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Hematologiczno-Onkologiczna
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185215, 81 7185216  
   Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Poradnia Kardiologiczna
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185254, 81 7185251  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185267, 81 7185266  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Logopedyczna i Surdologopedyczna
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185255  
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Nefrologiczna
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185266  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185540, 81 7185262  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Ortopedyczna
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185208, 81 7185209  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Patologii Noworodków i Niemowląt
   Lublin, Chodźki 2     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Psychologiczna
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185115  
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185262  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185287, 81 7185274  
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185249  
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Reumatologiczna
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185213, 81 7185251  
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185283  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Transplantologiczna
   Lublin, Chodźki 2     
   Poradnia transplantologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
  • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny
   Lublin, Chodźki 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Ośrodek Pomocy Rodzinie
   Lublin, Chodźki 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Ośrodek Pomocy Rodzinie
    Lublin, Chodźki 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Pracownie Diagnostyczne

  Lublin, Chodźki 2 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 7185327
  Email: poliklinika@dsk.lublin.pl
  Witryna: www.dsk.lublin.pl
  • Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185272, 81 7185273  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • Pracownia Audiologiczna
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185256  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia Endoskopowa
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185207  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Cytogenetyczna
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185258  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Genetyka kliniczna
   • Badania laboratoryjne - Genetyka kliniczna
  • Pracownia EKG
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185252  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
  • Pracownia Holtera
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185252  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
  • Pracownia Echokardiografii
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185253  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
  • Pracownia Urodynamiczna
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 081 7185288  
   Pracownia urodynamiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Nefrologia
  • Pracownia EEG
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185278  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
  • Pracownia EMG
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185481  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
  • Zakład Alergologii i Immunoterapii
   Lublin, Chodźki 2     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Laboratorium
   Lublin, Chodźki 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zakład Alergologii i Immunoterapii
    Lublin, Chodźki 2     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Laboratorium
    Lublin, Chodźki 2     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Dział Fizjoterapii Ambulatoryjnej

  Lublin, Chodźki 2 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 7185240
  Email: rehabilitacja@dsk.lublin.pl
  Witryna: www.dsk.lublin.pl
  • Dział Fizjoterapii Ambulatoryjnej - Fizjoterapia
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185240  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział Fizjoterapii Ambulatoryjnej - Masaż Leczniczy
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185240  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna