Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie - Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Chodźki 2 (20-093 Lublin)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: M. Lublin
tel.: 81 7431380

Jednostki - Dziecięcy Szpital Kliniczny w...

 • Szpital

  Lublin, Chodźki 2 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 7431380
  Email: dsk@dsk.lublin.pl
  Witryna: www.dsk.lublin.pl
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185291, 81 7418447  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185350, 81 7431393  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185520, 81 7477220  
   Oddział onkologii i hematologii dziecięcej
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • I Oddział Ortopedii Dziecięcej
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185570, 81 7415653  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185581, 81 7416173  
   Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Audiologia i foniatria
  • Oddział Patologii Noworodków
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185371, 81 7430100  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Pediatrii Chorób Płuc i Reumatologii
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185477, 81 7430141  
   Oddział chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185440, 81 7431372  
   Oddział endokrynologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • Oddział Ogólnopediatryczny
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185420, 81 7431353  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
  • Oddział Pediatrii i Nefrologii
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185470, 81 7430117  
   Oddział nefrologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Izba Przyjęć
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185310  
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Blok Operacyjny
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7404551, 81 7185331  
   Blok operacyjny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Pracownia Badań Potencjału Słuchu
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185597  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Pracownia Nieinwazyjnych Badań Układu Krążenia
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185372  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
  • Apteka
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7430105, 81 7185234  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Oddział Patologii Niemowląt
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185371, 81 7430100  
   Oddział niemowlęcy
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział Kardiologii Dziecięcej
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185439  
   Oddział kardiologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział Neurologii Dziecięcej
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185442, 81 7431372  
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział Rehabilitacji Dziecięcej
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185235  
   Oddział rehabilitacyjny dla dzieci
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Centralnej Sterylizacji i Dezynfekcji oraz Stacja Łóżek
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185222  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • II Oddział Ortopedii Dziecięcej
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185551  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185323, 81 7413492  
   Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Alergologii Dziecięcej
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185354  
   Oddział alergologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział Dzienny Rehabilitacji
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185240  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Neurologicznej Rehabilitacji Dziecięcej
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185235  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Ortopedii Młodych Dorosłych
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185570, 81 7415653  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Stacja Dializ
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185465  
   Stacja dializ dla dzieci
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185465  
   Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej dla dzieci
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Zespół Psychologów
   Lublin, Chodźki 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Oddział Chirurgii Ogólnej oraz Chirurgii Noworodków i Niemowląt
   Lublin, Chodźki 2     
   Oddział chirurgii noworodka
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Urologii Dziecięcej, Oparzeń i Chirurgii Plastycznej
   Lublin, Chodźki 2     
   Oddział urologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół Psychologów
    Lublin, Chodźki 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   • Oddział Chirurgii Ogólnej oraz Chirurgii Noworodków i Niemowląt
    Lublin, Chodźki 2     
    Oddział chirurgii noworodka
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Oddział Urologii Dziecięcej, Oparzeń i Chirurgii Plastycznej
    Lublin, Chodźki 2     
    Oddział urologiczny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
 • Dział Krwiolecznictwa

  Lublin, Chodźki 2 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 7430010
  Email: krwiolecznictwo@dsk.lublin.pl
  Witryna: www.dsk.lublin.pl
  • Dział Krwiolecznictwa
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7430010, 81 7185260  
   Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Transfuzjologia kliniczna
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Lublin, Chodźki 2 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 7185291
  Email: rtg@dsk.lublin.pl
  Witryna: www.dsk.lublin.pl
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej - Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185291, 81 7418447  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej - Pracownia USG
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185291, 81 7418447  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej - Pracownia Tomografii Komputerowej
   Lublin, Chodźki 2      Telefon: 81 7185291, 81 7418447  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa