DZIENNY OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ODWYKOWEGO

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: lac Grunwaldu 18 (14-500 Braniewo)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Braniewo
tel.: 55 243 55 27

Jednostki - DZIENNY OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO...

 • Dzienny Ośrodek Zdrowia Psychiatryczno-Odwykowy

  Braniewo, lac Grunwaldu 18 (warmińsko-mazurskie / powiat Braniewo)
  Telefon: 55 243 55 27
  Email: puls-braniewo@wp.pl
  Witryna: www.nzozpuls.eu
  • oddział dzienny terapii uzależnień
   Braniewo, lac Grunwaldu 18      Telefon: 55 243 55 27  
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   • Rehabilitacja dzienna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • oddział dzienny psychiatryczny
   Braniewo, lac Grunwaldu 18     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   • Rehabilitacja dzienna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • oddział dzienny psychiatryczny
    Braniewo, lac Grunwaldu 18     
    Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
    • Rehabilitacja dzienna - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria