ELBLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Jana Amosa Komeńskiego 35 (82-300 Elbląg)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: M. Elbląg
tel.: 55 239 44 02

Jednostki - ELBLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

 • Elbląski Szpital Specjalistyczny

  Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Elbląg)
  • oddział chorób wewnętrzynch
   Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 44 71  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Endoskopia - Choroby płuc
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 44 41  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • oddział rehabilitacji kardiologicznej
   Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 44 63  
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • oddział chirurgiczny ogólny
   Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 44 31  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • oddział chirurgii ręki
   Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 44 62  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • oddział okulistyczny
   Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 45 40  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • oddział otolaryngologiczny
   Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 44 72  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia dziecięca
  • oddział psychiatryczny
   Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 44 11  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • oddział detoksykacji
   Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 44 17  
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • izba przyjęć
   Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 44 44  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Szczepienia - Epidemiologia
  • blok operacyjny
   Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 44 32  
   Blok operacyjny
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia plastyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ginekologia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
  • centralna sterylizatornia
   Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 44 36  
  • apteka szpitalna
   Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 45 61  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • oddział rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej
   Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 44 81  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • pododdział rehabilitacji neurologicznej oddziału rehabilitacji
   Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35      Telefon: 55 239 44 87  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • oddział neurologiczny
   Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem noworodków
   Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
  • pracownia fizykoterapii
   Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • pracownia kinezyterapii
   Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • pracownia hydroterapii
   Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia gastrologiczna
   Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35     
  • poradnia reumatologiczna
   Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • poradnia audiologiczna
   Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
  • szkoła rodzenia
   Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35     
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • oddział neurologiczny
    Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem noworodków
    Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Ginekologia onkologiczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
   • pracownia fizykoterapii
    Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • pracownia kinezyterapii
    Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • pracownia hydroterapii
    Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35     
    Dział (pracownia) hydroterapii
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • poradnia gastrologiczna
    Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35     
   • poradnia reumatologiczna
    Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
   • poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • poradnia audiologiczna
    Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35     
    Poradnia audiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
   • szkoła rodzenia
    Elbląg, Jana Amosa Komeńskiego 35     
    Szkoła rodzenia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia