ELLE-MED Centrum Medyczne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Chrzanowskiego 8 A (04-392 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Praga-Południe
tel.: 22 5905780

Jednostki - ELLE-MED Centrum Medyczne

 • ELLE-MED Centrum Medyczne

  Warszawa, Chrzanowskiego 8 A (mazowieckie / powiat Praga-Południe)
  Telefon: 22 5905780
  Email: ellemed@ellemed.pl
  Witryna: www.ellemed.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Epidemiologia
   • Szczepienia - Epidemiologia
  • Gabinet zabiegowy
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia pediatryczna
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia psychologiczna
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia stomatologiczna
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia leczenia bólu
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia chorób naczyń
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia onkologiczna
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia fizjoterapii
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia masażu leczniczego
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia ortodontyczna
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Poradnia geriatryczna
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Leczenia Nerwic
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia antynikotynowa
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia stomatologiczna dyżury
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia położnej środowiskowej
   Warszawa, Chrzanowskiego 8 A     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna