Elvita Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Altermed Plus

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Uniwersytecka 13 (40-007 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 6030420, 32 6030424

Jednostki - Elvita NZOZ Altermed Plus

 • Elvita NZOZ Altermed Plus

  Katowice, ul. Uniwersytecka 13 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 6030420, 32 6030424
  Email: altus@elvita.pl
  Witryna: www.elvita.pl
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 6030420, 32 6030424  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 6030420, 32 6030424  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 6030420, 32 6030424  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 6030420, 32 6030424  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 6030420, 32 6030424  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 6030420, 32 6030424  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 6030420, 32 6030424  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia endokrynologiczna
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 6030420, 32 6030424  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
  • Poradnia alergologiczna
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 6030420, 32 6030424  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia psychologiczna
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 6030420, 32 6030424  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia medycyny sportowej
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 6030420, 32 6030424  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia kardiologiczna
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 6030420, 32 6030424  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej - konsultacje
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 6030420, 32 6030424  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 6030420, 32 6030424  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia gastroenterologiczna - konsultacje
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 6030420, 32 6030424  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia promocji zdrowia
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 6030420, 32 6030424  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia dermatologiczna
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 6030420, 32 6030424  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 7442555  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia promocji zdrowia
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 7442555  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia hepatologiczna
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 6030420, 32 6030424  
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia lekarza POZ
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 6030420, 32 6030424  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 6030420, 32 6030424  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 7358272  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia promocji zdrowia
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 7358272  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 6030420, 32 6030424  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt szczepień
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 6030420, 32 6030424  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 6030420  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 6030420  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 6030420  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13      Telefon: 32 6030420  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • USG - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia reumatologiczna
   Katowice, ul. Uniwersytecka 13     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    Katowice, ul. Uniwersytecka 13     
    Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
    • USG - Kardiologia dziecięca
   • Poradnia reumatologiczna
    Katowice, ul. Uniwersytecka 13     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia