Emka Med Medycyna i Rehabilitacja mgr Kinga Markowicz

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. GŁÓWNA 29 ( Koszyce Małe)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Tarnów
tel.: 14 63 40 030, 14 65 01 111

Jednostki - Emka Med Medycyna i Rehabilitacja mgr...

 • Emka Med Medycyna i Rehabilitacja mgr Kinga Markowicz

  Koszyce Małe, UL. GŁÓWNA 29 (małopolskie / powiat Tarnów)
  Telefon: 14 63 40 030, 14 65 01 111
  Email: biuro@emkamed.pl
  Witryna: www.emkamed.pl
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Koszyce Małe, UL. GŁÓWNA 29      Telefon: 14 63 40 030  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Koszyce Małe, UL. GŁÓWNA 29      Telefon: 14 63 40 030  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Koszyce Małe, UL. GŁÓWNA 29      Telefon: 14 63 40 030  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Koszyce Małe, UL. GŁÓWNA 29      Telefon: 14 63 40 030  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
   Koszyce Małe, UL. GŁÓWNA 29      Telefon: 14 63 40 030  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Koszyce Małe, UL. GŁÓWNA 29      Telefon: 14 63 40 030  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Koszyce Małe, UL. GŁÓWNA 29      Telefon: 14 63 40 030  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia alergologiczna
   Koszyce Małe, UL. GŁÓWNA 29      Telefon: 14 63 40 030  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Koszyce Małe, UL. GŁÓWNA 29      Telefon: 14 63 40 030  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia logopedyczna
   Koszyce Małe, UL. GŁÓWNA 29      Telefon: 14 63 40 030  
   Poradnia logopedyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologopedia
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Koszyce Małe, UL. GŁÓWNA 29      Telefon: 14 63 40 030  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Fizykoterapii
   Koszyce Małe, UL. GŁÓWNA 29     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Koszyce Małe, UL. GŁÓWNA 29     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Koszyce Małe, UL. GŁÓWNA 29     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Fizykoterapii
    Koszyce Małe, UL. GŁÓWNA 29     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia Kinezyterapii
    Koszyce Małe, UL. GŁÓWNA 29     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia Masażu Leczniczego
    Koszyce Małe, UL. GŁÓWNA 29     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna