ESKULAP

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 4 (05-120 Legionowo)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Legionowo
tel.: 227842999

Jednostki - ESKULAP

 • Eskulap

  Legionowo, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 4 (mazowieckie / powiat Legionowo)
  Telefon: 227842999
  Email: skonstantynowicz@op.pl
  • Poradnia POZ
   Legionowo, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 4      Telefon: 227842999  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia POZ pielęgniarki
   Legionowo, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 4      Telefon: 227842999  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia POZ położnej
   Legionowo, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 4      Telefon: 227842999  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo ginekologiczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia POZ lekarza
   Legionowo, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 4      Telefon: 227842999  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia POZ pediatria
   Legionowo, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 4      Telefon: 227842999  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno- zabiegowy
   Legionowo, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 4      Telefon: 227842999  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Legionowo, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 4      Telefon: 227842999  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Epidemiologia
  • Poradnia internistyczna
   Legionowo, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 4      Telefon: 227842999  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna
   Legionowo, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 4      Telefon: 227842999  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Legionowo, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 4      Telefon: 227842999  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Legionowo, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 4      Telefon: 227842999  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny sportowej
   Legionowo, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 4      Telefon: 227842999  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia dermatologiczna
   Legionowo, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 4      Telefon: 227842999  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Legionowo, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 4      Telefon: 227842999  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Legionowo, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 4      Telefon: 227842999  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Legionowo, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 4      Telefon: 227842999  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt pobrań
   Legionowo, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 4      Telefon: 227842999  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowia środowiskowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Legionowo, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 4      Telefon: 227842999  
   Pracownia USG
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyczna
   Legionowo, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 4      Telefon: 227842999  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Zdrowia środowiskowe