Euromed

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kosynierska 10 (60-241 Poznań)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Poznań-Grunwald
tel.: 601820573

Jednostki - Euromed

 • NZOZ "Euromed" Gabinety Specjalistyczne

  Poznań, nna Rzeczypospolitej 6 (wielkopolskie / powiat Poznań-Nowe Miasto)
  Telefon: 061 872-04-73
  • Gabinet okulistyczny
   Poznań, nna Rzeczypospolitej 6      Telefon: 601820573  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet alergologiczny
   Poznań, nna Rzeczypospolitej 6      Telefon: 601 820573  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet kardiologiczny
   Poznań, nna Rzeczypospolitej 6      Telefon: 601820573  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet neurologiczny
   Poznań, nna Rzeczypospolitej 6      Telefon: 601820573  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet endokrynologiczny
   Poznań, nna Rzeczypospolitej 6     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet gastrologiczny
   Poznań, nna Rzeczypospolitej 6      Telefon: 601820573  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet logopedyczny
   Poznań, nna Rzeczypospolitej 6      Telefon: 601820573  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Gabinet alergologiczny dla dzieci
   Poznań, nna Rzeczypospolitej 6      Telefon: 601820573  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet okulistyczny dla dzieci
   Poznań, nna Rzeczypospolitej 6      Telefon: 601820573  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet leczenia jaskry
   Poznań, nna Rzeczypospolitej 6     
  • Gabinet chorób płuc i gruźlicy
   Poznań, nna Rzeczypospolitej 6      Telefon: 601820573  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet ortopedyczny
   Poznań, nna Rzeczypospolitej 6      Telefon: 601820573  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet neurochirurgiczny
   Poznań, nna Rzeczypospolitej 6      Telefon: 601820573  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Gabinet chorób płuc i grużlicy dla dzieci
   Poznań, nna Rzeczypospolitej 6      Telefon: 601820573  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet dermatologiczny
   Poznań, nna Rzeczypospolitej 6      Telefon: 601820573  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet reumatologiczny
   Poznań, nna Rzeczypospolitej 6      Telefon: 601820573  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet preluksacyjny
   Poznań, nna Rzeczypospolitej 6      Telefon: 601820573  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet kardiochirurgiczny
   Poznań, nna Rzeczypospolitej 6      Telefon: 601820573  
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia wad postawy
   Poznań, nna Rzeczypospolitej 6      Telefon: 601820573  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet chorób matabolicznych
   Poznań, nna Rzeczypospolitej 6      Telefon: 601820573  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno- zabiegowy
   Poznań, nna Rzeczypospolitej 6      Telefon: 601820573  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiochirurgia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurochirurgia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Poznań, nna Rzeczypospolitej 6      Telefon: 601820573  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diabetologiczny
   Poznań, nna Rzeczypospolitej 6     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet pulmonologiczny
   Poznań, nna Rzeczypospolitej 6     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie stomatologiczne - Choroby płuc
  • Gabinet urologiczny
   Poznań, nna Rzeczypospolitej 6     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet diabetologiczny
    Poznań, nna Rzeczypospolitej 6     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Gabinet pulmonologiczny
    Poznań, nna Rzeczypospolitej 6     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie stomatologiczne - Choroby płuc
   • Gabinet urologiczny
    Poznań, nna Rzeczypospolitej 6     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
 • NZOZ Euromed" Gabinety Specjalistyczne

  Poznań, Kosynierska 10 (wielkopolskie / powiat Poznań-Grunwald)
  Telefon: 061 863-85-24
  • Gabinet alergologiczny
   Poznań, Kosynierska 10      Telefon: 601 820573  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet okulistyczny
   Poznań, Kosynierska 10      Telefon: 601820573  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diabetologiczny
   Poznań, Kosynierska 10      Telefon: 601 820573  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet otorynolaryngologiczny
   Poznań, Kosynierska 10      Telefon: 601 820573  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet kardiologiczny
   Poznań, Kosynierska 10      Telefon: 601 820573  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet dermtologiczny
   Poznań, Kosynierska 10      Telefon: 601820573  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet gastrologiczny
   Poznań, Kosynierska 10      Telefon: 601820573  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet neurologiczny
   Poznań, Kosynierska 10      Telefon: 601820573  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet pulmonologiczny
   Poznań, Kosynierska 10      Telefon: 601820573  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet ortopedyczny
   Poznań, Kosynierska 10      Telefon: 601820573  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Poznań, Kosynierska 10      Telefon: 601820573  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
  • Gabinet urologiczny
   Poznań, Kosynierska 10      Telefon: 601820573  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet endokrynologiczny
   Poznań, Kosynierska 10      Telefon: 601820573  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet alergologiczny dla dzieci
   Poznań, Kosynierska 10      Telefon: 601820573  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet okulistyczny dla dzieci
   Poznań, Kosynierska 10      Telefon: 601820573  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet otorynolaryngologiczny dla dzieci
   Poznań, Kosynierska 10      Telefon: 601820573  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet logopedyczny
   Poznań, Kosynierska 10      Telefon: 601820573  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Gabinet chorób płuc i gruźlicy dla dzieci
   Poznań, Kosynierska 10      Telefon: 601820573  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet reumatologiczny
   Poznań, Kosynierska 10      Telefon: 601820573  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabonet onkologiczny
   Poznań, Kosynierska 10     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Gabinet medycyny pracy
   Poznań, Kosynierska 10     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet stomatologiczny
   Poznań, Kosynierska 10     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet logopedyczny
   Poznań, Kosynierska 10     
   Poradnia alergii skórnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Gabinet leczenia jaskry
   Poznań, Kosynierska 10     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet chorób płuc i gruźlicy
   Poznań, Kosynierska 10     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet endokrynologiczny
   Poznań, Kosynierska 10     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabonet onkologiczny
    Poznań, Kosynierska 10     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Gabinet medycyny pracy
    Poznań, Kosynierska 10     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Gabinet stomatologiczny
    Poznań, Kosynierska 10     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Gabinet logopedyczny
    Poznań, Kosynierska 10     
    Poradnia alergii skórnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Gabinet leczenia jaskry
    Poznań, Kosynierska 10     
    Poradnia leczenia jaskry
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Gabinet chorób płuc i gruźlicy
    Poznań, Kosynierska 10     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Gabinet endokrynologiczny
    Poznań, Kosynierska 10     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Euromed" Poradnie Specjalistyczne

  Poznań, nna Piastowskie 58 (wielkopolskie / powiat Poznań-Nowe Miasto)
  Telefon: 601820573
  Email: biuro@euromed.poznan.pl
  • Gabinet alergologiczny
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet alergologiczny dla dzieci
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet endokrynologiczny
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet gastroenterologiczny
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet gastroenterologiczny dla dzieci
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet kardiologiczny
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet kardiologiczny dla dzieci
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Gabinet dermatologiczny i wenerologiczny
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet neurologiczny
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet neurologiczny dla dzieci
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Gabinet neurochirurgiczny
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Gabinet chirurgiczny
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet chirurgii naczyniowej
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet chirurgii dziecięcej
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Gabinet chorób płuc i grużlicy
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet okulistyczny
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet okulistyczny dla dzieci
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet logopedyczny
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet otorynolaryngologiczny
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet otorynolaryngologiczny dla dzieci
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Gabinet urologiczny
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet ortopedyczny
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet audiologii i foniatrii
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Gabinet położniczo-ginekologiczny
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diabetologiczny
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet reumatologiczny
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet psychiatryczny
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet medycyny sportowej
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Gabinet medycyny pracy
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Gabinet chorób metabolicznych
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet USG
   Poznań, nna Piastowskie 58     
   Pracownia USG
   • USG - Endokrynologia
   • USG - Gastroenterologia
   • USG - Chirurgia naczyniowa
   • USG - Urologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Otorynolaryngologia
   • USG - Otorynolaryngologia dziecięca
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Okulistyka
   • USG - Kardiologia
   • USG - Kardiologia dziecięca
   • USG - Chirurgia ogólna
   • USG - Chirurgia dziecięca
   • USG - Audiologia i foniatria
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • USG - Dermatologia i wenerologia
   • USG - Kardiochirurgia
   • USG - Medycyna pracy
   • USG - Medycyna rodzinna
   • USG - Neurochirurgia
   • USG - Neurologia
   • USG - Psychiatria
   • USG - Alergologia
   • USG - Chirurgia onkologiczna
   • USG - Choroby płuc
   • USG - Diabetologia
   • USG - Geriatria
   • USG - Medycyna sportowa
   • USG - Neurologia dziecięca
   • USG - Reumatologia
  • Gabinet gastroskopii
   Poznań, nna Piastowskie 58     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Gabinet lekarza rodzinnego
   Poznań, nna Piastowskie 58     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno- zabiegowy
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiochirurgia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurochirurgia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna sportowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
  • Gabinet psychologiczny
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Gabinet chorób płuc i grużlicy dla dzieci
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet diabetologiczny dla dzieci
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 6018220573  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet chirurgii onkologicznej
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Gabinet endokrynologiczny dla dzieci
   Poznań, nna Piastowskie 58      Telefon: 601820573  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia