Falck Medycyna Region Pomorski

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: leja Jana Pawła II 20 (80-462 Gdańsk)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Gdańsk
tel.: 58-5123910

Jednostki - Falck Medycyna Region Pomorski

 • Przychodnia Specjalistyczna Falck

  Gdańsk, leja Jana Pawła II 20 (pomorskie / powiat M. Gdańsk)
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Ambulatorium ogólne
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Ambulatorium ogólne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium ogólne dla dzieci
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia medycyny pracy
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chorób płuc
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia reumatologiczna
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia pediatryczna
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia foniatryczna
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Pracownia USG
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Pracownia USG
   • USG
  • Pracownie inne
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia (gabinet) lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Punkt szczepień
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia wad postawy
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia (gabinet) położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (Pracownia) fizjoterapii
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia geriatryczna
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20      Telefon: 58 512 39 10  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20      Telefon: 58 512 39 10  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet Diagnostyczno-zabiegowy
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa
    Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
 • Pogotowie Medyczne Falck

  Gdańsk, leja Jana Pawła II 20 (pomorskie / powiat M. Gdańsk)
  • Zespół Ratownictwa Medycznego specjalistyczny
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólnu "O"
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny "O"
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny "O"
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny "O"
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny "O"
   Gdańsk, leja Jana Pawła II 20     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
 • Pogotowie Medyczne Falck

  Wejherowo, Gdańska 47 (pomorskie / powiat Wejherowo)
  • Zespół wyjazdowy ogólny "O"
   Wejherowo, Gdańska 47     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny "O"
   Wejherowo, Gdańska 47     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny "O"
   Wejherowo, Gdańska 47     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Wejherowo, Gdańska 47     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Wejherowo, Gdańska 47     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Wejherowo, Gdańska 47     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny "O"
   Wejherowo, Gdańska 47     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium ogólne
   Wejherowo, Gdańska 47     
   Ambulatorium ogólne
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium ogólne dla dzieci
   Wejherowo, Gdańska 47     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wejherowo, Gdańska 47     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Ambulatorium Ogólne
   Wejherowo, Gdańska 47     
   Ambulatorium ogólne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Radiodiagnostyki Ogólnej
   Wejherowo, Gdańska 47     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Ratownictwo Medyczne Falck w Malborku

  Malbork, Żeromskiego 11 (pomorskie / powiat Malbork)
  • Zespół Ratownictwa Medycznego specjalistyczny
   Malbork, Żeromskiego 11     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Malbork, Żeromskiego 11     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Malbork, Żeromskiego 11     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia
   Malbork, Żeromskiego 11     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
 • Ratownictwo Medyczne Falck w Sztumie

  Sztum, Sienkiewicza 70 (pomorskie / powiat Sztum miasto)
  • Zespół Ratownictwa Medycznego specjalistyczny
   Sztum, Sienkiewicza 70     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Sztum, Sienkiewicza 70     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Sztum, Sienkiewicza 70     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia
   Sztum, Sienkiewicza 70     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
 • Ratownictwo Medyczne Falck w Nowym Dworze Gdańskim

  Nowy Dwór Gdański, Sienkiewicza 17 (pomorskie / powiat Nowy Dwór Gdański miasto)
  • Zespół Ratownictwa Medycznego specjalistyczny
   Nowy Dwór Gdański, Sienkiewicza 17     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Nowy Dwór Gdański, Sienkiewicza 17     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Nowy Dwór Gdański, Sienkiewicza 17     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia
   Nowy Dwór Gdański, Sienkiewicza 17     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
 • Ratownictwo Medyczne Falck w Tczewie

  Tczew, Wojska Polskiego 5 (pomorskie / powiat Tczew)
  • Zespół Ratownictwa Medycznego specjalistyczny
   Tczew, Wojska Polskiego 5     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego specjalistyczny
   Tczew, Wojska Polskiego 5     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Tczew, Wojska Polskiego 5     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Tczew, Wojska Polskiego 5     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia
   Tczew, Wojska Polskiego 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
 • Ratownictwo Medyczne Falck w Pruszczu Gdańskim

  Pruszcz Gdański, Księdza Waląga 2 (pomorskie / powiat Pruszcz Gdański)
  • Zespół Ratownictwa Medycznego specjalistyczny
   Pruszcz Gdański, Księdza Waląga 2     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Pruszcz Gdański, Księdza Waląga 2     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Pruszcz Gdański, Księdza Waląga 2     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Pruszcz Gdański, Księdza Waląga 2     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia
   Pruszcz Gdański, Księdza Waląga 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Pruszcz Gdański, Księdza Waląga 2     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa