Falck Medycyna Region Zachodniopomorski

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Narutowicza 13E (70-240 Szczecin)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: M. Szczecin
tel.: 914332404

Jednostki - Falck Medycyna Region Zachodniopomorski

 • Przychodnia Specjalistyczna Falck Szczecin

  Szczecin, Narutowicza 13E (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  Telefon: 914332404
  Witryna: www.falck.pl
  • Punkt szczepień
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej (bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym)
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia proktologiczna
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia logopedyczna
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia urologiczna
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia promocji zdrowia
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia psychologiczna
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia stomatologiczna
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej (bez zabiegów w znieczuleniu ogólnym)
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia diagnostyki (EKG, Holter, próby wysiłkowe, USG)
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
  • Ambulatorium ogólne (pobieranie krwi do analiz lekarskich)
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Szczecin, Narutowicza 13E     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Szczecin, Narutowicza 13E     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Szczecin, Narutowicza 13E     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia pulmonologiczna
   Szczecin, Narutowicza 13E     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia okresu przekwitania
   Szczecin, Narutowicza 13E     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia wad postawy
   Szczecin, Narutowicza 13E     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Szczecin, Narutowicza 13E     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia jaskry
   Szczecin, Narutowicza 13E     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza
   Szczecin, Narutowicza 13E     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Szczecin, Narutowicza 13E     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia leczenia nerwic
   Szczecin, Narutowicza 13E     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia psychosomatyczna
   Szczecin, Narutowicza 13E     
   Poradnia psychosomatyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Szczecin, Narutowicza 13E     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia antynikotynowa
   Szczecin, Narutowicza 13E     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia kardiochirurgiczna
   Szczecin, Narutowicza 13E     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia hematologiczna
   Szczecin, Narutowicza 13E     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia endokrynologiczna
    Szczecin, Narutowicza 13E     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Szczecin, Narutowicza 13E     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia chorób naczyń
    Szczecin, Narutowicza 13E     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia pulmonologiczna
    Szczecin, Narutowicza 13E     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia okresu przekwitania
    Szczecin, Narutowicza 13E     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia wad postawy
    Szczecin, Narutowicza 13E     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia preluksacyjna
    Szczecin, Narutowicza 13E     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia leczenia jaskry
    Szczecin, Narutowicza 13E     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia leczenia zeza
    Szczecin, Narutowicza 13E     
    Poradnia leczenia zeza
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
    Szczecin, Narutowicza 13E     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia leczenia nerwic
    Szczecin, Narutowicza 13E     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia psychosomatyczna
    Szczecin, Narutowicza 13E     
    Poradnia psychosomatyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia leczenia uzależnień
    Szczecin, Narutowicza 13E     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia antynikotynowa
    Szczecin, Narutowicza 13E     
    Poradnia antynikotynowa
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia kardiochirurgiczna
    Szczecin, Narutowicza 13E     
    Poradnia kardiochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia hematologiczna
    Szczecin, Narutowicza 13E     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
 • Pogotowie Medyczne Falck

  Szczecin, Narutowicza 13E (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  Telefon: 914332404
  Witryna: www.falck.pl
  • Zespół wyjazdowy ogólny/nocna pomoc lekarska
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny/nocna pomoc lekarska
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny/nocna pomoc lekarska
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego specjalistyczny
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Zdrowie publiczne
  • Zespół transportu sanitarnego
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Zdrowie publiczne
  • Zespół transportu sanitarnego
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Zdrowie publiczne
  • Zespół transportu sanitarnego
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Zdrowie publiczne
  • Zespół Ratownictwa Medycznego podstawowy
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego specjalistyczny
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego specjalistyczny
   Szczecin, Narutowicza 13E      Telefon: 914332404  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny/nocna pomoc lekarska
   Szczecin, Narutowicza 13E     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny/nocna pomoc lekarska
   Szczecin, Narutowicza 13E     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy "W" - podstawowy
   Szczecin, Narutowicza 13E     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny "R" - specjalistyczny
   Szczecin, Narutowicza 13E     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Szczecin, Narutowicza 13E     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Zdrowie publiczne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół wyjazdowy ogólny/nocna pomoc lekarska
    Szczecin, Narutowicza 13E     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Zespół wyjazdowy ogólny/nocna pomoc lekarska
    Szczecin, Narutowicza 13E     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy "W" - podstawowy
    Szczecin, Narutowicza 13E     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny "R" - specjalistyczny
    Szczecin, Narutowicza 13E     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Zespół transportu sanitarnego
    Szczecin, Narutowicza 13E     
    Zespół transportu sanitarnego
    • Pozostałe - Zdrowie publiczne
 • Przychodnia Specjalistyczna Falck

  Choszczno, Niedziałkowskiego 2B (zachodniopomorskie / powiat Choszczno miasto)
  Telefon: 914332404
  Witryna: www.falck.pl
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Choszczno, Niedziałkowskiego 2B      Telefon: 914332404  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Ambulatorium ogólne
   Choszczno, Niedziałkowskiego 2B      Telefon: 914332404  
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Zespół wyjazdowy ogólny (NPL)
   Choszczno, Niedziałkowskiego 2B      Telefon: 914332404  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Zespół transportu sanitarnego
   Choszczno, Niedziałkowskiego 2B      Telefon: 914332404  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna