Falck Medycyna Sp. z o.o. ul. Obozowa 20, 01-161 Warszawa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Warmińsko - Mazurski ul. Metalowa 6, 10-603 Olsztyn

adres: Metalowa 6 (10-603 Olsztyn)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: M. Olsztyn
tel.: 089 5339751

Jednostki - Falck Medycyna Sp. z o.o. ul. Obozowa...

 • NZOZ Falck Medycyna Region Warmińsko - Mazurski Mazurskie Pogotowie Medyczne

  Olsztyn, Metalowa 6 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
  Telefon: 089 533 97 51
  Email: a.rymarowicz@falck.pl
  • transport sanitarny.
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • transport sanitarny.
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • transport sanitarny.
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • nocna i świąteczna pomoc wyjazdowa w POZ.
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • nocna i świąteczna pomoc wyjazdowa w POZ.
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • nocna i świąteczna pomoc wyjazdowa w POZ.
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • nocna i świąteczna pomoc ambulatoryjna w POZ.
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • nocna i świąteczna pomoc ambulatoryjna w POZ.
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • nocna i świąteczna pomoc ambulatoryjna w POZ.
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • transport sanitarny w POZ.
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • transport sanitarny w POZ.
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
  • transport sanitarny w POZ.
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • wodny zespół podstawowy
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Wodne Pogotowie Ratunkowe
   • Ratownictwo medyczne wodne - Medycyna ratunkowa
  • transport sanitarny
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • dyspozytornia pogotowia ratunkowego
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • dyspozytornia pogotowia ratunkowego
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • dyspozytornia pogotowia ratunkowego
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy W.
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy W.
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • ambulatorium ogólne.
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • ambulatorium chirurgiczne.
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • ambulatorium ogólne.
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • transport sanitarny.
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • ambulatorium ogólne.
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • transport sanitarny.
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • transport sanitarny.
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • nocna i świąteczna pomoc wyjazdowa w POZ.
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • nocna i świąteczna pomoc wyjazdowa w POZ
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • nocna i świąteczna pomoc ambulatoryjna w POZ.
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • nocna i świąteczna pomoc ambulatoryjna w POZ.
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • zespół wyjazdowy wypadkowy W
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • transport sanitarny w POZ.
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • transport sanitarny w POZ.
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • wodne pogotowie ratunkowe
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Wodne Pogotowie Ratunkowe
   • Ratownictwo medyczne wodne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy "W"
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy "W"
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • wodne pogotowie ratunkowe
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Wodne Pogotowie Ratunkowe
   • Ratownictwo medyczne wodne - Medycyna ratunkowa
  • wodne pogotowie ratunkowe
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Wodne Pogotowie Ratunkowe
   • Ratownictwo medyczne wodne - Medycyna ratunkowa
  • zespół podstawowy P (W)
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół podstawowy P (W)
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • wodne pogotowie ratunkowe - zespół podstawowy P
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Wodne Pogotowie Ratunkowe
   • Ratownictwo medyczne wodne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy W - podstawowy
   Olsztyn, Metalowa 6     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • zespół wyjazdowy wypadkowy W.
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • zespół wyjazdowy wypadkowy W.
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • ambulatorium ogólne.
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Ambulatorium ogólne
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna ratunkowa
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • ambulatorium chirurgiczne.
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Ambulatorium chirurgiczne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • ambulatorium ogólne.
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Ambulatorium ogólne
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna ratunkowa
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • transport sanitarny.
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Zespół transportu sanitarnego
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • ambulatorium ogólne.
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Ambulatorium ogólne
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna ratunkowa
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • transport sanitarny.
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Zespół transportu sanitarnego
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • transport sanitarny.
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
   • nocna i świąteczna pomoc wyjazdowa w POZ.
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • nocna i świąteczna pomoc wyjazdowa w POZ
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • nocna i świąteczna pomoc ambulatoryjna w POZ.
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • nocna i świąteczna pomoc ambulatoryjna w POZ.
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • zespół wyjazdowy wypadkowy W
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • transport sanitarny w POZ.
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe usługi pomocnicze
   • transport sanitarny w POZ.
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostałe usługi pomocnicze
   • wodne pogotowie ratunkowe
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Wodne Pogotowie Ratunkowe
    • Ratownictwo medyczne wodne - Medycyna ratunkowa
   • zespół wyjazdowy wypadkowy "W"
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • zespół wyjazdowy wypadkowy "W"
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • wodne pogotowie ratunkowe
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Wodne Pogotowie Ratunkowe
    • Ratownictwo medyczne wodne - Medycyna ratunkowa
   • wodne pogotowie ratunkowe
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Wodne Pogotowie Ratunkowe
    • Ratownictwo medyczne wodne - Medycyna ratunkowa
   • zespół podstawowy P (W)
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • zespół podstawowy P (W)
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • wodne pogotowie ratunkowe - zespół podstawowy P
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Wodne Pogotowie Ratunkowe
    • Ratownictwo medyczne wodne - Medycyna ratunkowa
   • zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • zespół wyjazdowy W - podstawowy
    Olsztyn, Metalowa 6     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
 • NZOZ Falck Medycyna Region Warmińsko - Mazurski Pogotowie Medyczne Falck Białystok Jednostka już nie funkcjonuje!

  Bielsk- Podlaski, Kleszczelowska 1 (warmińsko-mazurskie / powiat Bielsk Podlaski)
  • zespół podstawowy P (W)
   Bielsk- Podlaski, Kleszczelowska 1     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół specjalistyczny S (R)
   Bielsk- Podlaski, Kleszczelowska 1     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
 • NZOZ Falck Medycyna Region Warmińsko - Mazurski Podlaskie Pogotowie Medyczne Falck Jednostka już nie funkcjonuje!

  Augustów, Szpitalna 12 (podlaskie / powiat Augustów)
  • zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Augustów, Szpitalna 12     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny
   Augustów, Szpitalna 12     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny
   Augustów, Szpitalna 12     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Augustów, Szpitalna 12     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Augustów, Szpitalna 12     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny
   Augustów, Szpitalna 12     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Augustów, Szpitalna 12     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy reanimacyjny R - specjalistyczny
   Augustów, Szpitalna 12     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy wypadkowy W - podstawowy
   Augustów, Szpitalna 12     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
 • Pogotowie Medyczne Falck w Nidzicy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Nidzica, Sprzymierzonych 55 (warmińsko-mazurskie / powiat Nidzica miasto)
  • zespół wyjazdowy reanimacyjny R- specjalistyczny
   Nidzica, Sprzymierzonych 55     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół wyjazdowy W - podstawowy
   Nidzica, Sprzymierzonych 55     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa