Fontes-Med Spółka z o.o.

Działalność lecznicza
Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

adres: Marii Skłodowskiej-Curie 26 (85-094 Bydgoszcz)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Bydgoszcz
tel.: 52 34 00 192

Jednostki - Fontes-Med Spółka z o.o.

 • Fontes-Med Spółka z o. o.

  Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 26 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 34 00 192
  Email: fontesmed@fontesmed.pl
  Witryna: www.fontesmed.pl
  • Poradnia Alergologiczna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 52 34 00 192  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 52 34 00 192  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 52 34 00 192  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 52 34 00 192  
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 52 34 00 192  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 52 34 00 192  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Urologiczna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 52 34 00 192  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 52 34 00 192  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 52 34 00 192  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Neurologiczna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 52 34 00 192  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 52 34 00 192  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Zakład Fizjoterapii
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 52 34 00 192  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Zabiegowy
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 52 34 00 192  
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia Spirometrii
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 52 34 00 192  
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Alergologia
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 52 34 00 192  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 52 34 00 192  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 52 34 00 192  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 52 34 00 192  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 52 34 00 192  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci
   Bydgoszcz, Marii Skłodowskiej-Curie 26      Telefon: 52 34 00 192  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia