"GAJA" LEKARZ RODZINNY EWA SMOLIŃSKA-GAWRYLUK

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Melchiora Wańkowicza 5 (10-686 Olsztyn)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: M. Olsztyn
tel.: 89 542 88 17

Jednostki - "GAJA" LEKARZ RODZINNY EWA...

 • NZOMED GAJA

  Olsztyn, ul. Melchiora Wańkowicza 5 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
  Telefon: 89 542 88 17
  Email: nzomed.gaja@wp.pl
  • poradnia lekarza POZ
   Olsztyn, ul. Melchiora Wańkowicza 5      Telefon: 89 542 88 17  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielęgniarki POZ
   Olsztyn, ul. Melchiora Wańkowicza 5      Telefon: 89 542 88 17  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Olsztyn, ul. Melchiora Wańkowicza 5      Telefon: 89 542 88 17  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna