Gliwickie Centrum Medyczne Stacja Dializ, Zespół Poradni

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Tadeusza Kościuszki 29 (44-100 Gliwice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Gliwice
tel.: 32 46 13 200, 32 46 13 201

Jednostki - Gliwickie Centrum Medyczne Stacja...

 • Gliwickie Centrum Medyczne Stacja Dializ, Zespół Poradni

  Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 29 (śląskie / powiat M. Gliwice)
  Telefon: 32 46 13 200, 32 46 13 201
  Email: sekretariat@szpital.gliwice.pl
  Witryna: www.gliwickiecentrummedyczne.pl
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (Laboratorium)
   Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 29      Telefon: 32 46 13 201  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 29      Telefon: 32 46 13 201  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 29      Telefon: 32 46 13 201  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Elektrodiagnostyki Kardiologicznej
   Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 29      Telefon: 32 46 13 201  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia EEG
   Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 29      Telefon: 32 46 13 201  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia Endoskopii
   Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 29      Telefon: 32 46 13 201  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Badań Czynnościowych
   Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 29      Telefon: 32 46 13 201  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 29      Telefon: 32 46 13 201  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Kardiologiczna
   Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 29      Telefon: 32 46 13 201  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 29      Telefon: 32 46 13 201  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Dzieci
   Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 29      Telefon: 32 46 13 201  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 29      Telefon: 32 46 13 201  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urologiczna
   Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 29      Telefon: 32 46 13 201  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Nefrologiczna
   Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 29      Telefon: 32 46 13 201  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 29      Telefon: 32 46 13 201  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 29      Telefon: 32 46 13 201  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 29      Telefon: 32 46 13 201  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Stacja dializ
   Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 29      Telefon: 32 46 13 201  
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (pracownia tomografii komputerowej)
   Gliwice, ul. Tadeusza Kościuszki 29      Telefon: 32 46 13 201  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa