Gminna Przychodnia

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Ogrodowa 1 (86-022 Dobrcz)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: Dobrcz
tel.: 523819280

Jednostki - Gminna Przychodnia

 • Przychodnia w Kotomierzu

  Dobrcz, Kotomierz, ul. Koronowska 4 (kujawsko-pomorskie / powiat Dobrcz)
  Telefon: 523819280
  Email: gpdobrcz@wp.pl
  Witryna: www.przychodnia.dobrcz.info
  • Poradnia Lekarza POZ
   Dobrcz, Kotomierz, ul. Koronowska 4      Telefon: 523819280  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Dobrcz, Kotomierz, ul. Koronowska 4      Telefon: 523819280  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Dobrcz, Kotomierz, ul. Koronowska 4      Telefon: 523819280  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
   Dobrcz, Kotomierz, ul. Koronowska 4      Telefon: 523819280  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Przychodnia w Dobrczu

  Dobrcz, Ogrodowa 1 (kujawsko-pomorskie / powiat Dobrcz)
  Telefon: 523648010
  Email: gpdobrcz@wp.pl
  Witryna: www.przychodnia.dobrcz.info
  • Poradnia Ogólna
   Dobrcz, Ogrodowa 1      Telefon: 523648010  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Dobrcz, Ogrodowa 1      Telefon: 523648113  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Dział Fizjoterapii
   Dobrcz, Ogrodowa 1      Telefon: 525511574  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Dobrcz, Ogrodowa 1      Telefon: 523648010  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
   Dobrcz, Ogrodowa 1      Telefon: 523648111  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Dobrcz, Ogrodowa 1      Telefon: 523648010  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia "K"
   Dobrcz, Ogrodowa 1     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Szkolny Gabinet Stomatologiczny
   Dobrcz, Ogrodowa 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Medycyna szkolna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia "K"
    Dobrcz, Ogrodowa 1     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Szkolny Gabinet Stomatologiczny
    Dobrcz, Ogrodowa 1     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Medycyna szkolna
 • Przychodnia w Wudzynie

  Dobrcz, Wudzyn, ul. Zamkowa 4 (kujawsko-pomorskie / powiat Dobrcz)
  Telefon: 523819282
  Email: gpdobrcz@wp.pl
  Witryna: www.przychodnia.dobrcz.info
  • Poradnia Lekarza POZ
   Dobrcz, Wudzyn, ul. Zamkowa 4      Telefon: 523819282  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Dobrcz, Wudzyn, ul. Zamkowa 4      Telefon: 523819282  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Dobrcz, Wudzyn, ul. Zamkowa 4     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Stomatologiczna
    Dobrcz, Wudzyn, ul. Zamkowa 4     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna