Gminna Przychodnia Jeżewo

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Czerska 4 (86-131 Jeżewo)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: Jeżewo
tel.: 52 33 18 029

Jednostki - Gminna Przychodnia Jeżewo

 • Gminna Przychodnia w Jeżewie

  Jeżewo, Czerska 4 (kujawsko-pomorskie / powiat Jeżewo)
  Telefon: 52 33 18 029
  Email: gpjezewo@onet.pl
  • Poradnia Ogólna
   Jeżewo, Czerska 4      Telefon: 52 33 18 029  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dziecięca
   Jeżewo, Czerska 4      Telefon: 52 33 18 029  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Jeżewo, Czerska 4      Telefon: 52 33 18 029  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ginekologiczno-Połoznicza
   Jeżewo, Czerska 4      Telefon: 52 33 18 029  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Jeżewo, Czerska 4      Telefon: 52 33 18 029  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
   Jeżewo, Czerska 4      Telefon: 52 33 18 029  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Jeżewo, Czerska 4      Telefon: 52 33 18 029  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Punkt Szczepień
   Jeżewo, Czerska 4      Telefon: 52 33 18 029  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Jeżewo, Czerska 4      Telefon: 52 33 18 029  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Fizjoterapii
   Jeżewo, Czerska 4      Telefon: 52 33 18 029  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Jeżewo, Czerska 4     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Laboratorium
   Jeżewo, Czerska 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet Rehabilitacji
   Jeżewo, Czerska 4     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Rehabilitacyjna
    Jeżewo, Czerska 4     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Laboratorium
    Jeżewo, Czerska 4     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Gabinet Rehabilitacji
    Jeżewo, Czerska 4     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna