Gminna Przychodnia

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Komierowskiego 39 (86-170 Nowe n/Wisłą)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: Nowe miasto
tel.: 052 332-71-53

Jednostki - Gminna Przychodnia

 • Gminna Przychodnia

  Nowe n/Wisłą, Komierowskiego 39 (kujawsko-pomorskie / powiat Nowe miasto)
  Telefon: 052 332-73-26
  Email: gpnowe@op.pl
  Witryna: przychodnia-nowe.pl
  • Poradnia Ogólna
   Nowe n/Wisłą, Komierowskiego 39      Telefon: 52 33 27 326  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia Dziecięca
   Nowe n/Wisłą, Komierowskiego 39      Telefon: 52 33 27 326  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia Ginekologiczna
   Nowe n/Wisłą, Komierowskiego 39      Telefon: 52 33 27 326  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Nowe n/Wisłą, Komierowskiego 39      Telefon: 52 33 27 326  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Nowe n/Wisłą, Komierowskiego 39      Telefon: 52 33 27 326  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Chirurgiczna
   Nowe n/Wisłą, Komierowskiego 39      Telefon: 52 33 27 326  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Laboratorium
   Nowe n/Wisłą, Komierowskiego 39      Telefon: 52 33 27 326  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet RTG
   Nowe n/Wisłą, Komierowskiego 39      Telefon: 52 33 27 326  
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Nowe n/Wisłą, Komierowskiego 39      Telefon: 52 33 27 153  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet Rehabilitacji
   Nowe n/Wisłą, Komierowskiego 39     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Zabiegowy
   Nowe n/Wisłą, Komierowskiego 39      Telefon: 52 33 27 326  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Nowe n/Wisłą, Komierowskiego 39     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Ambulatorium
   Nowe n/Wisłą, Komierowskiego 39     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Nowe n/Wisłą, Komierowskiego 39      Telefon: 52 33 27 326  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
   Nowe n/Wisłą, Komierowskiego 39     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Ganinet Pielęgniarki Medycyny Szkolnej
   Nowe n/Wisłą, Komierowskiego 39      Telefon: 52 33 27 326  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet Fizjoterapii
   Nowe n/Wisłą, Komierowskiego 39     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Fizjoterapii
    Nowe n/Wisłą, Komierowskiego 39     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna