Gminna Przychodnia Zdrowia - Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Rokicińska 125 (95-020 Andrespol)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Andrespol
tel.: 42 213 23 62

Jednostki - Gminna Przychodnia Zdrowia -...

 • PRZYCHODNIA

  Andrespol, ul. Rokicińska 125 (łódzkie / powiat Andrespol)
  Telefon: 42 213 23 62
  Email: spzoz_andrespol@poczta.onet.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Andrespol, ul. Rokicińska 125     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • poradnia stomatologiczna
   Andrespol, ul. Rokicińska 125     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • poradnia chirurgiczna
   Andrespol, ul. Rokicińska 125     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Andrespol, ul. Rokicińska 125     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • poradnia okulistyczna
   Andrespol, ul. Rokicińska 125     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poradnia neurologiczna
   Andrespol, ul. Rokicińska 125     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia laryngologiczna
   Andrespol, ul. Rokicińska 125     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • gabinet medycyny szkolnej
   Andrespol, ul. Rokicińska 125     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Andrespol, ul. Rokicińska 125     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Andrespol, ul. Rokicińska 125     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Andrespol, ul. Rokicińska 125     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Andrespol, ul. Rokicińska 125     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej-rodzinnej
   Andrespol, ul. Rokicińska 125     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Andrespol, ul. Rokicińska 125     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Andrespol, ul. Rokicińska 125     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa w Justynowie
   Andrespol, ul. Rokicińska 125     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze
   Andrespol, ul. Rokicińska 125     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bedoniu
   Andrespol, ul. Rokicińska 125     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Tansport sanitarny
   Andrespol, ul. Rokicińska 125     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • poradnia pediatryczna
   Andrespol, ul. Rokicińska 125     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • poradnia ginekologiczna
   Andrespol, ul. Rokicińska 125     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Andrespol, ul. Rokicińska 125     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • poradnia dermatologiczna
   Andrespol, ul. Rokicińska 125     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • gabinet rehabilitacji
   Andrespol, ul. Rokicińska 125     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia pielęgniarki środowiskowej
   Andrespol, ul. Rokicińska 125     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia położnej środowiskowej
   Andrespol, ul. Rokicińska 125     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Logopedyczna
   Andrespol, ul. Rokicińska 125     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Andrespol, ul. Rokicińska 125     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia pediatryczna
    Andrespol, ul. Rokicińska 125     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • poradnia ginekologiczna
    Andrespol, ul. Rokicińska 125     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • pracownia diagnostyki laboratoryjnej
    Andrespol, ul. Rokicińska 125     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • poradnia dermatologiczna
    Andrespol, ul. Rokicińska 125     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • gabinet rehabilitacji
    Andrespol, ul. Rokicińska 125     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • poradnia pielęgniarki środowiskowej
    Andrespol, ul. Rokicińska 125     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • poradnia położnej środowiskowej
    Andrespol, ul. Rokicińska 125     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Logopedyczna
    Andrespol, ul. Rokicińska 125     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia Logopedyczna
    Andrespol, ul. Rokicińska 125     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia