GMINNY NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

powiat: Janowiec Kościelny
tel.: 89 625 97 18, 89 626 20 41

Jednostki - GMINNY NIEPUBLICZNY OŚRODEK ZDROWIA

 • Gminny Niepubliczny Ośrodek Zdrowia

  Janowiec Kościelny, Powierż, 2
  Telefon: 89 625 97 18
  Email: gnzojanowiec@wp.pl
  • poradnia ogólna
   Janowiec Kościelny, Powierż, 2      Telefon: 89 625 97 18  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Medycyna pracy - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • poradnia medycyny pracy
   Janowiec Kościelny, Powierż, 2      Telefon: 89 625 97 18  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • gabinet medycyny szkolnej
   Janowiec Kościelny, Powierż, 2      Telefon: 89 625 97 18  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Janowiec Kościelny, Powierż, 2      Telefon: 89 625 97 18  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo rodzinne
  • gabinet zabiegowy
   Janowiec Kościelny, Powierż, 2      Telefon: 89 625 97 18  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Janowiec Kościelny, Powierż, 2      Telefon: 89 625 97 18  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • poradnia pediatryczna.
   Janowiec Kościelny, Powierż, 2     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia pediatryczna.
    Janowiec Kościelny, Powierż, 2     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
 • Gminny Niepubliczny Ośrodek Zdrowia

  Janowiec Kościelny, 149 (warmińsko-mazurskie / powiat Janowiec Kościelny)
  Telefon: 89 626 20 41
  Email: gnzojanowiec@wp.pl
  • poradnia ogólna
   Janowiec Kościelny, 149      Telefon: 89 626 20 41  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej
   Janowiec Kościelny, 149      Telefon: 89 626 20 41  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet pielegniarki środowiskowej - rodzinnej
   Janowiec Kościelny, 149      Telefon: 89 626 20 41  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo rodzinne
  • gabinet zabiegowy
   Janowiec Kościelny, 149      Telefon: 89 626 20 41  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Janowiec Kościelny, 149      Telefon: 89 626 20 41  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • poradnia pediatryczna.
   Janowiec Kościelny, 149     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia pediatryczna.
    Janowiec Kościelny, 149     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
 • Gminny Niepubliczny Ośrodek Zdrowia. Jednostka już nie funkcjonuje!

  Nowa Wieś Wielka, 22 (warmińsko-mazurskie / powiat Janowiec Kościelny)
  • poradnia ogólna.
   Nowa Wieś Wielka, 22     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna