Gminny Ośrodek Zdrowia

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Nowa 8 (29-120 Kluczewsko)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Kluczewsko
tel.: 44 781 42 25

Jednostki - Gminny Ośrodek Zdrowia

 • Ośrodek Zdrowia

  Kluczewsko, Nowa 8 (świętokrzyskie / powiat Kluczewsko)
  Telefon: 044 781 42 25
  • Poradnia Lekarza POZ
   Kluczewsko, Nowa 8     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Dla Dzieci
   Kluczewsko, Nowa 8     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Pracownia Fizjoterapii
   Kluczewsko, Nowa 8     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Kluczewsko, Nowa 8     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kluczewsko, Nowa 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
   Kluczewsko, Nowa 8     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Kluczewsko, Nowa 8     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Kluczewsko, Nowa 8     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Kluczewsko, Nowa 8     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Lekarza POZ
   Kluczewsko, Nowa 8     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Dla Dzieci
   Kluczewsko, Nowa 8     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Stomatologiczna
    Kluczewsko, Nowa 8     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia Lekarza POZ
    Kluczewsko, Nowa 8     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
    • Oświata i promocja zdrowia
   • Poradnia Dla Dzieci
    Kluczewsko, Nowa 8     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Szczepienia
    • Oświata i promocja zdrowia
 • Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Stanowiska, brak 33 (świętokrzyskie / powiat Kluczewsko)
 • Ośrodek Zdrowia

  Dobromierz, Włoszczowska 32
  Telefon: 044 781 48 62
  • Poradnia Lekarza POZ
   Dobromierz, Włoszczowska 32     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Dobromierz, Włoszczowska 32     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Dobromierz, Włoszczowska 32     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Dobromierz, Włoszczowska 32     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Dobromierz, Włoszczowska 32     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna