GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: MIKOŁAJA KOPERNIKA 9/3 ( Krotoszyce)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Krotoszyce
tel.: 076 887-83-12

Jednostki - GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Krotoszycach

  Krotoszyce, Kopernika 9/3 (dolnośląskie / powiat Krotoszyce)
  Telefon: 076 88-78-312
  Email: goz_korotoszyce@interia.pl
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Krotoszyce, Kopernika 9/3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Krotoszyce, Kopernika 9/3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Krotoszyce, Kopernika 9/3     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Krotoszyce, Kopernika 9/3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Krotoszyce, Kopernika 9/3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Krotoszyce, Kopernika 9/3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Krotoszyce, Kopernika 9/3     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Inna - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Krotoszyce, Kopernika 9/3     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Krotoszycach Filia w Kościelcu

  Krotoszyce, Kościelec 13 (dolnośląskie / powiat Krotoszyce)
  Telefon: 076 85-06-471
  Email: goz_korotoszyce@interia.pl
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Krotoszyce, Kościelec 13     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Krotoszyce, Kościelec 13     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Krotoszyce, Kościelec 13     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    Krotoszyce, Kościelec 13     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna