Gminny Ośrodek Zdrowia

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Klasztorna 1 (43-178 Ornontowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Ornontowice
tel.: 32 33 61 997

Jednostki - Gminny Ośrodek Zdrowia

 • Gminny Ośrodek Zdrowia

  Ornontowice, ul. Klasztorna 1 (śląskie / powiat Ornontowice)
  Telefon: 32 33 61 997
  Email: gozorn25@op.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Ornontowice, ul. Klasztorna 1      Telefon: 32 23 55 015  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Ornontowice, ul. Klasztorna 1      Telefon: 32 23 55 015  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Ornontowice, ul. Klasztorna 1      Telefon: 32 23 55 015  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Ornontowice, ul. Klasztorna 1      Telefon: 32 23 55 015  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dział (gabinet)fizykoterapii
   Ornontowice, ul. Klasztorna 1      Telefon: 32 23 55 015  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia medycyny pracy
   Ornontowice, ul. Klasztorna 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna
   Ornontowice, ul. Klasztorna 1      Telefon: 32 23 55 015  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna
   Ornontowice, ul. Klasztorna 1      Telefon: 32 23 55 015  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Ornontowice, ul. Klasztorna 1      Telefon: 32 23 55 015  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Ornontowice, ul. Klasztorna 1      Telefon: 32 23 55 015  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia urologiczna
   Ornontowice, ul. Klasztorna 1      Telefon: 32 23 55 015  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Ornontowice, ul. Klasztorna 1      Telefon: 32 23 55 015  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinety diagnostyczne (badania: EKG, spirometr, audiometr)
   Ornontowice, ul. Klasztorna 1      Telefon: 32 23 55 015  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia pielęgniarki poz
   Ornontowice, ul. Klasztorna 1      Telefon: 32 23 55 015  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Ornontowice, ul. Klasztorna 1      Telefon: 32 23 55 015  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Punkt szczepień
   Ornontowice, ul. Klasztorna 1      Telefon: 32 23 55 015  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinety zabiegowe
   Ornontowice, ul. Klasztorna 1      Telefon: 32 23 55 015  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej poz
   Ornontowice, ul. Klasztorna 1      Telefon: 32 23 55 015  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG
   Ornontowice, ul. Klasztorna 1      Telefon: 32 23 55 015  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia stomatologiczna
   Ornontowice, ul. Klasztorna 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Ornontowice, ul. Klasztorna 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Ornontowice, ul. Klasztorna 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia onkologiczna
   Ornontowice, ul. Klasztorna 1     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia stomatologiczna
    Ornontowice, ul. Klasztorna 1     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Ornontowice, ul. Klasztorna 1     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia chirurgii ogólnej
    Ornontowice, ul. Klasztorna 1     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia onkologiczna
    Ornontowice, ul. Klasztorna 1     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna