Gminny Ośrodek Zdrowia

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Południowa 1A (95-045 Parzęczew)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Parzęczew
tel.: 42 71 86 422

Jednostki - Gminny Ośrodek Zdrowia

 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Parzęczewie

  Parzęczew, Południowa 1A (łódzkie / powiat Parzęczew)
  Telefon: 42 71 86 023
  Email: gozparzeczew@wp.pl
  • Gabinet lekarza POZ
   Parzęczew, Południowa 1A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Parzęczew, Południowa 1A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Parzęczew, Południowa 1A     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Parzęczew, Południowa 1A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Parzęczew, Południowa 1A     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia fizjoterapii
   Parzęczew, Południowa 1A     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet lekarza POZ - filia w Leźnicy Wielkiej
   Parzęczew, Południowa 1A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - filia w Leźnicy Wielkiej
   Parzęczew, Południowa 1A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia okulistyczna
   Parzęczew, Południowa 1A     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna
   Parzęczew, Południowa 1A     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Parzęczew, Południowa 1A     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia dermatologiczna
   Parzęczew, Południowa 1A     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia USG
   Parzęczew, Południowa 1A     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Parzęczew, Południowa 1A     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
  • Punkt szczepień
   Parzęczew, Południowa 1A     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Parzęczew, Południowa 1A     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Punkt szczepień - filia w Leźnicy Wielkiej
   Parzęczew, Południowa 1A     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Leźnicy Wielkiej
   Parzęczew, Południowa 1A     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergologiczna
   Parzęczew, Południowa 1A     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia urologiczna
   Parzęczew, Południowa 1A     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Parzęczew, Południowa 1A     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Inne poradnie
   Parzęczew, Południowa 1A     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Parzęczew, Południowa 1A     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia medycyny pracy
    Parzęczew, Południowa 1A     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Inne poradnie
    Parzęczew, Południowa 1A     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Parzęczew, Południowa 1A     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria