Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach

Działalność lecznicza
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

adres: Szkolna 799 (43-374 Buczkowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Buczkowice
tel.: 33 81 77 196

Jednostki - Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach

 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach

  Buczkowice, Szkolna 799 (śląskie / powiat Buczkowice)
  Telefon: 33 81 77 196
  Email: goz@list.pl
  • Poradnia ogólna dla dorosłych
   Buczkowice, Szkolna 799      Telefon: 33 81 77 196  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Buczkowice, Szkolna 799      Telefon: 33 81 77 196  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ogólna dla dorosłych
   Buczkowice, Szkolna 799      Telefon: 33 81 77 231  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Buczkowice, Szkolna 799      Telefon: 33 81 77 196  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Buczkowice, Szkolna 799      Telefon: 32 81 77 231  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Buczkowice, Szkolna 799      Telefon: 33 81 77 196  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Buczkowice, Szkolna 799      Telefon: 33 81 77 196  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia reumatologiczna
   Buczkowice, Szkolna 799      Telefon: 33 81 77 196  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Buczkowice, Szkolna 799      Telefon: 33 81 77 196  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Buczkowice, Szkolna 799      Telefon: 33 81 77 196  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Buczkowice, Szkolna 799      Telefon: 33 81 77 196  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Buczkowice, Szkolna 799      Telefon: 33 81 77 231  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Buczkowice, Szkolna 799     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia stomatologiczna
    Buczkowice, Szkolna 799     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją