Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Lekarska 4 (26-634 Gózd)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Gózd
tel.: 48 320-20-19

Jednostki - Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe.

 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Goździe

  Gózd, Lekarska 4 (mazowieckie / powiat Gózd)
  Telefon: 48 320-20-19
  Email: ewaz14@poczta.onet.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Gózd, Lekarska 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Badania laboratoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Badania kierowców - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Gózd, Lekarska 4      Telefon: 48 320-20-19  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Gózd, Lekarska 4     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rentgenodiagnostyka - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczna
   Gózd, Lekarska 4     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna
   Gózd, Lekarska 4     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Badania laboratoryjne - Okulistyka
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Gózd, Lekarska 4     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Badania laboratoryjne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia nerwic
   Gózd, Lekarska 4     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień od alkoholu
   Gózd, Lekarska 4     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Badania laboratoryjne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Gózd, Lekarska 4     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Gózd, Lekarska 4     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gózd, Lekarska 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pediatria
  • Poradnia promocji zdrowia w zakresie działania zakładu
   Gózd, Lekarska 4     
   Poradnia promocji zdrowia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby wewnętrzne
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Gózd, Lekarska 4     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizjoterapii
   Gózd, Lekarska 4      Telefon: 48 320-20-19  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Gózd, Lekarska 4      Telefon: 48 320-20-19  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Gózd, Lekarska 4      Telefon: 48 320-20-19  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Gózd, Lekarska 4      Telefon: 48 320-20-19  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Gózd, Lekarska 4     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet zabiegowy
   Gózd, Lekarska 4      Telefon: 48 320-20-19  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia psychologiczna - gabinet psychologa
   Gózd, Lekarska 4     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Punkt szczepień
   Gózd, Lekarska 4      Telefon: 48 320-20-19  
   Punkt szczepień
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Gabinet zabiegowo- diagnostyczny
   Gózd, Lekarska 4      Telefon: 48 320-20-19  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka