Gminny Ośrodek Zdrowia w Jabłonnie

Działalność lecznicza
Dostawcy świadczeń z zakresu lecznictwa ambulatoryjnego

adres: Parkowa 21 (05-110 Jabłonna)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Jabłonna
tel.: 22 782-43-35

Jednostki - Gminny Ośrodek Zdrowia w Jabłonnie

 • Gminny Ośrodek Zdrowia

  Jabłonna, Parkowa 21 (mazowieckie / powiat Jabłonna)
  Telefon: 22 782-43-35
  Email: zozjablonna@op.pl
  • Poradnia ( gabinet ) lekarza POZ dla dorosłych i dzieci
   Jabłonna, Parkowa 21      Telefon: 22 782-43-35  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna transportu
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza-opieka ambulatoryjna
   Jabłonna, Parkowa 21      Telefon: 22 782-43-35  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Inna - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Jabłonna, Parkowa 21      Telefon: 22 782-43-35  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Jabłonna, Parkowa 21      Telefon: 22 782-43-35  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Stomatologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Jabłonna, Parkowa 21      Telefon: 22 782-43-35  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej w Jabłonnie
   Jabłonna, Parkowa 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Jabłonna, Parkowa 21      Telefon: 022 782-43-35  
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań
   Jabłonna, Parkowa 21      Telefon: 022 782-43-35  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna
   Jabłonna, Parkowa 21     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Jabłonna, Parkowa 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Poradnia rehabilitacji narządów ruchu
   Jabłonna, Parkowa 21     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Jabłonna, Parkowa 21     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia pediatryczna
    Jabłonna, Parkowa 21     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Jabłonna, Parkowa 21     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Poradnia rehabilitacji narządów ruchu
    Jabłonna, Parkowa 21     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
    Jabłonna, Parkowa 21     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna