Gminny Ośrodek Zdrowia w Kamieniu

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Nowy Kamień 20 (36-053 Kamień)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: Kamień
tel.: 17 85 56 006

Jednostki - Gminny Ośrodek Zdrowia w Kamieniu

 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Kamieniu

  Kamień, Nowy Kamień 20 (podkarpackie / powiat Kamień)
  Telefon: 17 85 56 006
  • Gabinet lekarza
   Kamień, Nowy Kamień 20      Telefon: 17 85 56 006  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dziecięca
   Kamień, Nowy Kamień 20      Telefon: 17 85 56 006  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Kamień, Nowy Kamień 20      Telefon: 17 85 56 006  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Kamień, Nowy Kamień 20     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Kamień, Nowy Kamień 20     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Kamień, Nowy Kamień 20      Telefon: 17 85 56 006  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Kamień, Nowy Kamień 20     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Kamień, Nowy Kamień 20     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet stomatologii
   Kamień, Nowy Kamień 20     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Kamień, Nowy Kamień 20     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Kamień, Nowy Kamień 20      Telefon: 17 85 56 006  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Kamień, Nowy Kamień 20     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej