GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W KIEŁCZYGŁOWIE

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Tysiąclecia 18 (98-358 Kiełczygłów)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Kiełczygłów
tel.: 43 842 50 23

Jednostki - GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W...

 • Przychodnia

  Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 18 (łódzkie / powiat Kiełczygłów)
  Telefon: 43 8425023
  Email: goz120052@wp.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza POZ
   Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 18     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 18     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia ginekologiczna
   Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 18     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet zabiegowy
   Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 18     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Inne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) rehabilitacji
   Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 18     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 18     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej-rodzinnej
   Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 18     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 18     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Punkt szczepień
   Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 18     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna.
   Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 18     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet zabiegowy dla dzieci.
   Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 18     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG.
   Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 18     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych.
   Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 18     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia pediatryczna.
    Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 18     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym
    • Szczepienia
    • Oświata i promocja zdrowia
   • Gabinet zabiegowy dla dzieci.
    Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 18     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pracownia EKG.
    Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 18     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych.
    Kiełczygłów, ul. Tysiąclecia 18     
    Punkt pobrań materiałów do badań
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna