Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Lipowa 3 (42-274 Konopiska)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Konopiska
tel.: 34 3282007

Jednostki - Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach

 • Gminny Ośrodek Zdrowia

  Konopiska, ul. Lipowa 3 (śląskie / powiat Konopiska)
  Telefon: 34 3282007
  Email: 2400878@zoz.org.pl
  Witryna: www.zozkonopiska.pl
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Konopiska, ul. Lipowa 3      Telefon: 34 3282007  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Konopiska, ul. Lipowa 3      Telefon: 34 3282007  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Konopiska, ul. Lipowa 3      Telefon: 34 3282007  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Konopiska, ul. Lipowa 3      Telefon: 34 3282007  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Konopiska, ul. Lipowa 3      Telefon: 34 3282007  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia fizjoterapii
   Konopiska, ul. Lipowa 3      Telefon: 34 3282007  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Konopiska, ul. Lipowa 3      Telefon: 34 3282007  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Konopiska, ul. Lipowa 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Konopiska, ul. Lipowa 3      Telefon: 34 3282007  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Konopiska, ul. Lipowa 3      Telefon: 34 3282007  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Konopiska, ul. Lipowa 3      Telefon: 34 3282007  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Konopiska, ul. Lipowa 3      Telefon: 34 3282007  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia dermatologiczna
   Konopiska, ul. Lipowa 3     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Konopiska, ul. Lipowa 3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dermatologiczna
    Konopiska, ul. Lipowa 3     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Konopiska, ul. Lipowa 3     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu