Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapszach Niżnych

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Długa 169 (34-422 Łapsze Niżne)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Łapsze Niżne
tel.: 18 265-93-98

Jednostki - Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapszach...

 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapszach Niżnych

  Łapsze Niżne, Długa 169 (małopolskie / powiat Łapsze Niżne)
  Telefon: 18 265-93-98
  Email: spgozlapszenizne@data.pl
  Witryna: www.spgoz.ugu.pl
  • Gabinet lekarza POZ
   Łapsze Niżne, Długa 169      Telefon: 18 265-93-98  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Łapsze Niżne, Długa 169      Telefon: 18 265-93-98  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Łapsze Niżne, Długa 169      Telefon: 18 265-93-98  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Łapsze Niżne, Długa 169      Telefon: 18 265-93-98  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Łapsze Niżne, Długa 169      Telefon: 18 265-93-98  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet lekarza POZ
   Łapsze Niżne, Długa 169      Telefon: 18 265-93-98  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Łapsze Niżne, Długa 169      Telefon: 18 265-93-98  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Łapsze Niżne, Długa 169      Telefon: 18 265-93-98  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet fizjoterapii
   Łapsze Niżne, Długa 169      Telefon: 18 265-93-98  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Poradnia diabetologiczna
   Łapsze Niżne, Długa 169     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Łapsze Niżne, Długa 169     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia kardiologiczna
   Łapsze Niżne, Długa 169     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ortopedii i traumatologii narządu ruchu
   Łapsze Niżne, Długa 169     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Łapsze Niżne, Długa 169     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia medycyny sportowej
   Łapsze Niżne, Długa 169     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży
   Łapsze Niżne, Długa 169     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia diabetologiczna
    Łapsze Niżne, Długa 169     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    Łapsze Niżne, Długa 169     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia kardiologiczna
    Łapsze Niżne, Długa 169     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia ortopedii i traumatologii narządu ruchu
    Łapsze Niżne, Długa 169     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia preluksacyjna
    Łapsze Niżne, Długa 169     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia medycyny sportowej
    Łapsze Niżne, Długa 169     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • Poradnia leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży
    Łapsze Niżne, Długa 169     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu