Gminny Ośrodek Zdrowia w Masłowicach

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: 38 (97-515 Masłowice)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Masłowice
tel.: 44 7874637

Jednostki - Gminny Ośrodek Zdrowia w Masłowicach

 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Masłowicach Jednostka już nie funkcjonuje!

  Masłowice, Masłowice 38 (łódzkie / powiat Masłowice)
  • poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Masłowice, Masłowice 38      Telefon: 44 7874637  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Masłowice, Masłowice 38      Telefon: 44 7874637  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
  • punkt szczepień ochronnych
   Masłowice, Masłowice 38      Telefon: 44 7874637  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
  • punkt pobierania materiałów do badań
   Masłowice, Masłowice 38      Telefon: 44 7874637  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • gabinet zabiegowy
   Masłowice, Masłowice 38      Telefon: 44 7874637  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
  • gabinet medycyny szkolnej
   Masłowice, Masłowice 38      Telefon: 44 7874637  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Masłowice, Masłowice 38      Telefon: 44 7874637  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • poradnia (gabinet) położnej środowiskowo-rodzinnej
   Masłowice, Masłowice 38      Telefon: 44 7874637  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
  • gabinet higieny szkolnej w Publicznym Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Strzelcach Małych
   Masłowice, Masłowice 38      Telefon: 44 7874637  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet pielęgniarstwa środowiskowego
   Masłowice, Masłowice 38     
  • gabinet położnictwa środowiskowego
   Masłowice, Masłowice 38     
  • gabinet położnictwa i ginekologii - poradnia "K"
   Masłowice, Masłowice 38     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • gabinet kardiologii
   Masłowice, Masłowice 38     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • gabinet neurologii
   Masłowice, Masłowice 38     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • gabinet urologii
   Masłowice, Masłowice 38     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia stomatologiczna
   Masłowice, Masłowice 38     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • gabinet fizykoterapii
   Masłowice, Masłowice 38     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • gabinet medycyny pracy
   Masłowice, Masłowice 38     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • gabinet USG
   Masłowice, Masłowice 38     
   Pracownia USG
   • USG - Medycyna rodzinna
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia EKG
   Masłowice, Masłowice 38     
  • pracownia fizjoterapii
   Masłowice, Masłowice 38     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna