Gminny Ośrodek Zdrowia w Olszynie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Wolności 21 (59-830 Olszyna)
wojewodztwo: dolnośląskie
tel.: 75 721-24-31

Jednostki - Gminny Ośrodek Zdrowia w Olszynie

 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Olszynie

  Olszyna, Wolności 21 (dolnośląskie)
  Telefon: 075 721-24-31
  Email: zozolszyna@o2.pl
  • Poradnia ogólna
   Olszyna, Wolności 21      Telefon: 075 721-24-31  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Olszyna, Wolności 21      Telefon: 75 721-24-31  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Olszyna, Wolności 21      Telefon: 75 721-24-31  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Olszyna, Wolności 21      Telefon: 75 721-24-31  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Szkolnej
   Olszyna, Wolności 21      Telefon: 75 721-24-31  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia Ginekologiczna
   Olszyna, Wolności 21      Telefon: 75 721-24-31  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Olszyna, Wolności 21      Telefon: 75 721-24-31  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Neurologiczna
   Olszyna, Wolności 21      Telefon: 75 721-24-31  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Olszyna, Wolności 21     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet Położnej Środowiskowo - Rodzinnej
   Olszyna, Wolności 21      Telefon: 75 721-24-31  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Olszyna, Wolności 21      Telefon: 75 721-24-31  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Funkcje powiązane z ochroną zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia urazowo ortopedyczna
   Olszyna, Wolności 21     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna
   Olszyna, Wolności 21     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia ogólna
   Olszyna, Wolności 21     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia urazowo ortopedyczna
    Olszyna, Wolności 21     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia urologiczna
    Olszyna, Wolności 21     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia ogólna
    Olszyna, Wolności 21     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna