Gminny Ośrodek Zdrowia w Pałecznicy

adres: brak brak (32-223 Pałecznica)
powiat: Pałecznica