Gminny Ośrodek Zdrowia w Tuczępach

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: 15 (28-142 Tuczępy)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Tuczępy
tel.: 041 353 31 15

Jednostki - Gminny Ośrodek Zdrowia w Tuczępach

 • Ośrodek Zdrowia

  Tuczępy, brak 15 (świętokrzyskie / powiat Tuczępy)
  Telefon: 041 353 31 15
  • Poradnia Lekarz POZ
   Tuczępy, brak 15     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Tuczępy, brak 15     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Inne Pracownie Diagnostyczne lub Zabiegowe
   Tuczępy, brak 15     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki POZ
   Tuczępy, brak 15     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Tuczępy, brak 15     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Tuczępy, brak 15     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
   Tuczępy, brak 15     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Tuczępy, brak 15     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt Szczepień
   Tuczępy, brak 15     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Tuczępy, brak 15     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Fizykoterapii
   Tuczępy, brak 15     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Ginekologiczna
   Tuczępy, brak 15     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Fizykoterapii
    Tuczępy, brak 15     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Ginekologiczna
    Tuczępy, brak 15     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
    • Zdrowie matki i dziecka