Gminny Ośrodek Zdrowia

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Zagrodno 56a (59-516 Zagrodno)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Zagrodno
tel.: 076 877-93-29

Jednostki - Gminny Ośrodek Zdrowia

 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Zagrodnie

  Zagrodno, Zagrodno 56a (dolnośląskie / powiat Zagrodno)
  Telefon: 076 877-33-29
  • Poradnia lekarza POZ (dla dorosłych)
   Zagrodno, Zagrodno 56a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ (dla dzieci)
   Zagrodno, Zagrodno 56a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Zagrodno, Zagrodno 56a     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia EKG
   Zagrodno, Zagrodno 56a     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG
   Zagrodno, Zagrodno 56a     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet rehabilitacyjny
   Zagrodno, Zagrodno 56a     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet zabiegowy
   Zagrodno, Zagrodno 56a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Zagrodno, Zagrodno 56a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Gabinet położnej środowiskowe - rodzinnej
   Zagrodno, Zagrodno 56a     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Zagrodno, Zagrodno 56a     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia stomatologiczna
   Zagrodno, Zagrodno 56a     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia stomatologiczna
    Zagrodno, Zagrodno 56a     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją