Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Konopnickiej 8 (05-850 Ożarów Mazowiecki)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Ożarów Mazowiecki miasto
tel.: 22 722-10-38

Jednostki - Gminny Samodzielny Publiczny Zakład...

 • Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim

  Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8 (mazowieckie / powiat Ożarów Mazowiecki miasto)
  Telefon: 22 722-10-38
  Email: gspzloozarow@op.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza POZ
   Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna
   Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczna
   Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet dermatologiczny
   Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia fizykoterapii i rehabilitacji
   Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet promocji zdrowia
   Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Angiologia
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej
   Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy
   Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • Gabinet laryngologiczny
   Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet ortopedyczny
   Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet neurologiczny
   Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet diabetologiczny
   Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet medycyny pracy
   Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia endokrynologiczna
   Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet kardiologiczny
   Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Gabinet okulistyczny
   Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet gastrologiczny
   Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet pulmonologiczny
   Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet okulistyczny
    Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Gabinet gastrologiczny
    Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
    Poradnia gastrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Gabinet pulmonologiczny
    Ożarów Mazowiecki, Konopnickiej 8     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
 • Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim Filia w Józefowie

  Józefów, Lipowa 28A (mazowieckie / powiat Ożarów Mazowiecki miasto)
  • Poradnia lekarza POZ
   Józefów, Lipowa 28A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Józefów, Lipowa 28A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Józefów, Lipowa 28A     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy
   Józefów, Lipowa 28A     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Józefów, Lipowa 28A     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet promocji zdrowia
   Józefów, Lipowa 28A     
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet ginekologiczno-położniczy
   Józefów, Lipowa 28A     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet neurologiczny
   Józefów, Lipowa 28A     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Józefów, Lipowa 28A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • Gabinet EKG
   Józefów, Lipowa 28A     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Józefów, Lipowa 28A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Józefów, Lipowa 28A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
   • Szczepienia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Józefów, Lipowa 28A     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Gabinet medycyny pracy
   Józefów, Lipowa 28A     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet laryngologiczny
   Józefów, Lipowa 28A     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet dermatologiczny
   Józefów, Lipowa 28A     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet ortopedyczny
   Józefów, Lipowa 28A     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet gastrologiczny
   Józefów, Lipowa 28A     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet diabetologiczny
   Józefów, Lipowa 28A     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet medycyny pracy
    Józefów, Lipowa 28A     
    Poradnia medycyny pracy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Gabinet laryngologiczny
    Józefów, Lipowa 28A     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Gabinet dermatologiczny
    Józefów, Lipowa 28A     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Gabinet ortopedyczny
    Józefów, Lipowa 28A     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Gabinet gastrologiczny
    Józefów, Lipowa 28A     
    Poradnia gastrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Gabinet diabetologiczny
    Józefów, Lipowa 28A     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia