Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Strażacka 4 (36-110 Majdan Królewski)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: Majdan Królewski
tel.: 15 84 71 010

Jednostki - Gminny Samodzielny Publiczny Zakład...

 • Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Majdan Królewski, ul. Strażacka 4 (podkarpackie / powiat Majdan Królewski)
  Telefon: 15 84 71 010
  Email: gspzoz_majdan@poczta.onet.pl
  • Poradnia lekarza POZ nr 1
   Majdan Królewski, ul. Strażacka 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia fizjoterapii
   Majdan Królewski, ul. Strażacka 4     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Gabinet pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych
   Majdan Królewski, ul. Strażacka 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Majdan Królewski, ul. Strażacka 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia lekarza POZ nr 2
   Majdan Królewski, ul. Strażacka 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Majdan Królewski, ul. Strażacka 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet stomatologiczny
   Majdan Królewski, ul. Strażacka 4     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia pediatryczna
   Majdan Królewski, ul. Strażacka 4     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia K
   Majdan Królewski, ul. Strażacka 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia pediatryczna
    Majdan Królewski, ul. Strażacka 4     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia K
    Majdan Królewski, ul. Strażacka 4     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • Ośrodek Zdrowia Krzątka

  Majdan Królewski, Krzątka  (podkarpackie / powiat Majdan Królewski)
  Telefon: 15 84 72 107
  • Poradnia lekarza POZ nr 3
   Majdan Królewski, Krzątka      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych
   Majdan Królewski, Krzątka      
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych
    Majdan Królewski, Krzątka      
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna