Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radomyślu n/ Sanem

adres: Lubelska 2 (37-455 Radomyśl n/Sanem)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: Radomyśl nad Sanem
tel.: 15 8454303

Jednostki - Gminny Samodzielny Publiczny Zakład...

 • Gminny Ośrodek Zdrowia

  Radomyśl n/Sanem, Lubelska 2 (podkarpackie / powiat Radomyśl nad Sanem)
  Telefon: 15 8454303
  Email: gspdana@adres.pl
  • Poradnia lekarza poz
   Radomyśl n/Sanem, Lubelska 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Radomyśl n/Sanem, Lubelska 2     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia dla kobiet
   Radomyśl n/Sanem, Lubelska 2     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna
   Radomyśl n/Sanem, Lubelska 2     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia stomatologiczna
   Radomyśl n/Sanem, Lubelska 2     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Radomyśl n/Sanem, Lubelska 2     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Radomyśl n/Sanem, Lubelska 2     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielegniarki szkolnej
   Radomyśl n/Sanem, Lubelska 2     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Poradnia medycyny pracy
   Radomyśl n/Sanem, Lubelska 2     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny sportowej
   Radomyśl n/Sanem, Lubelska 2     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Radomyśl n/Sanem, Lubelska 2     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Radomyśl n/Sanem, Lubelska 2     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza
    Radomyśl n/Sanem, Lubelska 2     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia

  Antoniów, 47 (podkarpackie / powiat Radomyśl nad Sanem)
  Telefon: 15 8453305
  Email: gspdana@adres.pl
  • Poradnia lekarza poz
   Antoniów, 47     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Antoniów, 47     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Antoniów, 47     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet pielegniarki środowiskowej
   Antoniów, 47     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielegniarki szkolnej
   Antoniów, 47     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia

  Rzeczyca Długa, 119 (podkarpackie / powiat Radomyśl nad Sanem)
  Telefon: 15 8453175
  Email: gspdana@adres.pl
  • Poradnia lekarza poz
   Rzeczyca Długa, 119     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Rzeczyca Długa, 119     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Rzeczyca Długa, 119     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Rzeczyca Długa, 119     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki szkolnej
   Rzeczyca Długa, 119     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
 • Ośrodek Fizjoterapii

  Radomyśl n/Sanem, Lubelska 2 (podkarpackie / powiat Radomyśl nad Sanem)
  Telefon: 15 8454303
  Email: gspdana@adres.pl
  • Gabinet kinezyterapii
   Radomyśl n/Sanem, Lubelska 2     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet fizykoterapii
   Radomyśl n/Sanem, Lubelska 2     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet masażu leczniczego
   Radomyśl n/Sanem, Lubelska 2     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Radomyśl n/Sanem, Lubelska 2     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna