GMINNY SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KURZĘTNIKU

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Łąkowa 10 (13-306 Kurzętnik)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Kurzętnik
tel.: 56 474 89 70

Jednostki - GMINNY SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI...

 • Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku

  Kurzętnik, Łąkowa 10 (warmińsko-mazurskie / powiat Kurzętnik)
  Telefon: 56 474 89 70
  Email: gszoz@kurzetnik.pl
  • poradnia ogólna
   Kurzętnik, Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 70  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • poradnia stomatologiczna
   Kurzętnik, Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 82  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • poradnia dla dzieci
   Kurzętnik, Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 70  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Kurzętnik, Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 78  
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy
   Kurzętnik, Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 76  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • higiena szkolna
   Kurzętnik, Łąkowa 10      Telefon: 56 474 09 85  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • higiena szkolna
   Kurzętnik, Łąkowa 10      Telefon: 56 474 04 97  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • poradnia ginekologiczno-położnicza
   Kurzętnik, Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 77  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia stomatologiczna
   Kurzętnik, Łąkowa 10      Telefon: 56 474 04 60  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • poradnia neurologiczna
   Kurzętnik, Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 70  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • laboratorium
   Kurzętnik, Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 79  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • poradnia rehabilitacyjna
   Kurzętnik, Łąkowa 10      Telefon: 56 474 03 76  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • dział fizjoterapii
   Kurzętnik, Łąkowa 10      Telefon: 56 474 03 76  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Fizjoterapia
  • gabinet kinezyterapii
   Kurzętnik, Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 70  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • poradnia alergologiczna
   Kurzętnik, Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 70  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • poradnia okulistyczna
   Kurzętnik, Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 70  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • punkt poboru materiału biologicznego
   Kurzętnik, Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 70  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • pielęgniarska opieka środowiskowa
   Kurzętnik, Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 80  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo rodzinne
  • położnicza opieka środowiskowa
   Kurzętnik, Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 80  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Położnictwo rodzinne
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Kurzętnik, Łąkowa 10      Telefon: 56 474 89 77  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • punkt pobierania materiału biologicznego.
   Kurzętnik, Łąkowa 10     
   Pracownia diagnostyczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • opieka środowiskowa
   Kurzętnik, Łąkowa 10     
  • poradnia ginekologiczno-położnicza
   Kurzętnik, Łąkowa 10     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia okulistyczna.
   Kurzętnik, Łąkowa 10     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poradnia alergologiczna.
   Kurzętnik, Łąkowa 10     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • poradnia rehabilitacyjna
   Kurzętnik, Łąkowa 10     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Kurzętnik, Łąkowa 10     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia logopedyczna
   Kurzętnik, Łąkowa 10     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • punkt pobierania materiału biologicznego.
    Kurzętnik, Łąkowa 10     
    Pracownia diagnostyczna
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • opieka środowiskowa
    Kurzętnik, Łąkowa 10     
   • poradnia ginekologiczno-położnicza
    Kurzętnik, Łąkowa 10     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • poradnia okulistyczna.
    Kurzętnik, Łąkowa 10     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • poradnia alergologiczna.
    Kurzętnik, Łąkowa 10     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • poradnia rehabilitacyjna
    Kurzętnik, Łąkowa 10     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Kurzętnik, Łąkowa 10     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • poradnia logopedyczna
    Kurzętnik, Łąkowa 10     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Tereszewie

  Kurzętnik, Tereszewo, 19
  Telefon: 56 474 03 76
  Email: gszoz@kurzetnik.pl
  • poradnia ogólna
   Kurzętnik, Tereszewo, 19      Telefon: 56 474 03 76  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Kurzętnik, Tereszewo, 19      Telefon: 56 474 03 76  
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy
   Kurzętnik, Tereszewo, 19      Telefon: 56 474 03 76  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • punkt pobierania materiału biologicznego
   Kurzętnik, Tereszewo, 19      Telefon: 56 474 03 76  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • higiena szkolna
   Kurzętnik, Tereszewo, 19      Telefon: 56 474 03 76  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • opieka środowiskowa
   Kurzętnik, Tereszewo, 19      Telefon: 56 474 03 76  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie środowiskowe - Pielęgniarstwo rodzinne
  • opieka środowiskowa
   Kurzętnik, Tereszewo, 19     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • opieka środowiskowa
    Kurzętnik, Tereszewo, 19