Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: brak 56 (27-225 Pawłów)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Pawłów
tel.: 041 272 16 20

Jednostki - Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

 • Ośrodek Zdrowia

  Pawłów, 56 (świętokrzyskie / powiat Pawłów)
  Telefon: 041 334 31 28
  • Poradnia Lekarza POZ
   Pawłów, 56     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Pawłów, 56     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Pawłów, 56     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Pawłów, 56     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Pawłów, 56     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Pawłów, 56     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla Dzieci
   Pawłów, 56     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG
   Pawłów, 56     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Pawłów, 56     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Zabiegowy
   Pawłów, 56     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Pawłów, 56     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Pawłów, 56     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
   Pawłów, 56     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Reumatologiczna
   Pawłów, 56     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Ginekologiczna
   Pawłów, 56     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
  • Poradnia Neurologiczna
   Pawłów, 56     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
    Pawłów, 56     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Reumatologiczna
    Pawłów, 56     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia Ginekologiczna
    Pawłów, 56     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   • Poradnia Neurologiczna
    Pawłów, 56     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
 • Ośrodek Zdrowia

  Ambrożów, 14 (świętokrzyskie / powiat Pawłów)
  Telefon: 041 272 25 10
  • Poradnia Lekarza POZ
   Ambrożów, 14     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Ambrożów, 14     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Ambrożów, 14     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Ambrożów, 14     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
 • Ośrodek Zdrowia

  Szerzawy, 71a (świętokrzyskie / powiat Pawłów)
  Telefon: 041 272 26 11
  • Poradnia Lekarza POZ
   Szerzawy, 71a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Szerzawy, 71a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Szerzawy, 71a     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Szerzawy, 71a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Szerzawy, 71a     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt Felczerski
   Szerzawy, 71a     
   Punkt felczerski
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Szerzawy, 71a     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Punkt Felczerski
    Szerzawy, 71a     
    Punkt felczerski
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Poradnia Rehabilitacyjna
    Szerzawy, 71a     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Ośrodek Zdrowia

  Radkowice, 48 (świętokrzyskie / powiat Pawłów)
  Telefon: 041 272 19 71
  • Poradnia Lekarza POZ
   Radkowice, 48     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Radkowice, 48     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Radkowice, 48     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
 • Ośrodek Zdrowia

  Kałków, 37 (świętokrzyskie / powiat Pawłów)
  Telefon: 041 272 15 60
  • Poradnia Lekarza POZ
   Kałków, 37     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Kałków, 37     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Kałków, 37     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Kałków, 37     
   Poradnia stomatologiczna
   • Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Stomatologiczna
    Kałków, 37     
    Poradnia stomatologiczna
    • Stomatologia dziecięca
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Ośrodek Zdrowia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Krajków, 27 (świętokrzyskie / powiat Pawłów)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Krajków, 27     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Krajków, 27     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Krajków, 27     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna