Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Skrzyszów 645 (33-156 Skrzyszów)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Skrzyszów
tel.: 14 67 45 008

Jednostki - Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

 • Ośrodek Zdrowia w Skrzyszowie

  Skrzyszów, Skrzyszów 645 (małopolskie / powiat Skrzyszów)
  Telefon: 14 67 45 008
  Email: gzoz.skrzyszow@op.pl
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Skrzyszów, Skrzyszów 645      Telefon: 14 67 45 008  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Skrzyszów, Skrzyszów 645      Telefon: 14 67 45 008  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Lekarza POZ
   Skrzyszów, Skrzyszów 645      Telefon: 14 67 45 008  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Skrzyszów, Skrzyszów 645      Telefon: 14 67 45 008  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Skrzyszów, Skrzyszów 645      Telefon: 14 67 45 008  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Skrzyszów, Skrzyszów 645      Telefon: 14 67 45 008  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Skrzyszów, Skrzyszów 645      Telefon: 14 67 45 008  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Skrzyszów, Skrzyszów 645      Telefon: 14 67 45 008  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Skrzyszów, Skrzyszów 645      Telefon: 14 67 45 008  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Skrzyszów, Skrzyszów 645      Telefon: 14 67 45 008  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Pracownia masażu leczniczego
   Skrzyszów, Skrzyszów 645      Telefon: 14 67 45 008  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Poradnia ogólna
   Skrzyszów, Skrzyszów 645     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dziecięca
   Skrzyszów, Skrzyszów 645     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ogólna
    Skrzyszów, Skrzyszów 645     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia dziecięca
    Skrzyszów, Skrzyszów 645     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
 • Ośrodek Zdrowia w Szynwałdzie

  Szynwałd, Szynwałd 10A (małopolskie / powiat Skrzyszów)
  Telefon: 14 67 42 004
  Email: gzoz.skrzyszow@op.pl
  • Poradnia stomatologiczna
   Szynwałd, Szynwałd 10A      Telefon: 14 67 42 004  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Lekarza POZ
   Szynwałd, Szynwałd 10A      Telefon: 14 67 42 004  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Szynwałd, Szynwałd 10A      Telefon: 14 67 42 004  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Szynwałd, Szynwałd 10A      Telefon: 14 67 42 004  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Szynwałd, Szynwałd 10A      Telefon: 14 67 42 004  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Szynwałd, Szynwałd 10A      Telefon: 14 67 42 004  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ogólna
   Szynwałd, Szynwałd 10A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dziecięca
   Szynwałd, Szynwałd 10A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ogólna
    Szynwałd, Szynwałd 10A     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia dziecięca
    Szynwałd, Szynwałd 10A     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
 • Ośrodek Zdrowia w Pogórskiej Woli

  Pogórska Wola, Pogórska Wola 14 (małopolskie / powiat Skrzyszów)
  Telefon: 14 67 47 002
  Email: gzoz.skrzyszow@op.pl
  • Poradnia stomatologiczna
   Pogórska Wola, Pogórska Wola 14      Telefon: 14 67 47 002  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Lekarza POZ
   Pogórska Wola, Pogórska Wola 14      Telefon: 14 67 47 002  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Pogórska Wola, Pogórska Wola 14      Telefon: 14 67 47 002  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Pogórska Wola, Pogórska Wola 14      Telefon: 14 67 47 002  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Pogórska Wola, Pogórska Wola 14      Telefon: 14 67 47 002  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Pogórska Wola, Pogórska Wola 14      Telefon: 14 67 47 002  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ogólna
   Pogórska Wola, Pogórska Wola 14     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dziecięca
   Pogórska Wola, Pogórska Wola 14     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ogólna
    Pogórska Wola, Pogórska Wola 14     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia dziecięca
    Pogórska Wola, Pogórska Wola 14     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
 • Ośrodek Zdrowia w Łękawicy

  Skrzyszów, Łękawica 281a (małopolskie / powiat Skrzyszów)
  Telefon: 14 67 44 011
  Email: gzoz.skrzyszow@op.pl
  • Poradnia stomatologiczna
   Skrzyszów, Łękawica 281a      Telefon: 14 67 44 011  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Lekarza POZ
   Skrzyszów, Łękawica 281a      Telefon: 14 67 44 011  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Skrzyszów, Łękawica 281a      Telefon: 14 67 44 011  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Skrzyszów, Łękawica 281a      Telefon: 14 67 44 011  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Skrzyszów, Łękawica 281a      Telefon: 14 67 44 011  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Skrzyszów, Łękawica 281a      Telefon: 14 67 44 011  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ogólna
   Skrzyszów, Łękawica 281a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dziecięca
   Skrzyszów, Łękawica 281a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ogólna
    Skrzyszów, Łękawica 281a     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia dziecięca
    Skrzyszów, Łękawica 281a     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna