Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świeciu nad Osą

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Świecie n/Osą 3 (86-341 Świecie n/Osą)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: Świecie nad Osą
tel.: 56 46 61 618

Jednostki - Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w...

 • Gminny Ośrodek Zdrowia

  Świecie n/Osą, Świecie n/Osą 3 (kujawsko-pomorskie / powiat Świecie nad Osą)
  Telefon: 56 46 61 618
  Email: gzozswiecienadosa@wp.pl
  • Poradnia Ogólna
   Świecie n/Osą, Świecie n/Osą 3      Telefon: 56 46 61 618  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Świecie n/Osą, Świecie n/Osą 3      Telefon: 56 46 61 618  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Świecie n/Osą, Świecie n/Osą 3      Telefon: 56 46 61 618  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Świecie n/Osą, Świecie n/Osą 3      Telefon: 56 46 61 618  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Stomatologiczny
   Świecie n/Osą, Świecie n/Osą 3      Telefon: 56 46 61 618  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Rehabilitacji
   Świecie n/Osą, Świecie n/Osą 3      Telefon: 56 46 61 618  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Logopedyczny
   Świecie n/Osą, Świecie n/Osą 3      Telefon: 56 46 61 618  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Punkt Pobierania Krwi i Materiału Biologicznego
   Świecie n/Osą, Świecie n/Osą 3     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Punkt Pomiaru Ciśnienia Krwi
   Świecie n/Osą, Świecie n/Osą 3     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt EKG
   Świecie n/Osą, Świecie n/Osą 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Punkt Pobierania Krwi i Materiału Biologicznego
    Świecie n/Osą, Świecie n/Osą 3     
    Punkt pobrań materiałów do badań
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
   • Punkt Pomiaru Ciśnienia Krwi
    Świecie n/Osą, Świecie n/Osą 3     
    Gabinet zabiegowy
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Punkt EKG
    Świecie n/Osą, Świecie n/Osą 3     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia

  Lisnowo, Lisnowo 9 (kujawsko-pomorskie / powiat Świecie nad Osą)
  Telefon: 56 46 60 523
  Email: 0400246@zoz.org.pl
  • Poradnia Ogólna
   Lisnowo, Lisnowo 9      Telefon: 56 46 60 523  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Lisnowo, Lisnowo 9      Telefon: 56 46 60 523  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Lisnowo, Lisnowo 9      Telefon: 56 46 60 523  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Lisnowo, Lisnowo 9      Telefon: 56 46 60 523  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
   Lisnowo, Lisnowo 9      Telefon: 56 46 60 523  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
   Lisnowo, Lisnowo 9      Telefon: 56 46 60 523  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia "K"
   Lisnowo, Lisnowo 9      Telefon: 56 46 60 523  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Logopedyczny
   Lisnowo, Lisnowo 9      Telefon: 56 46 60 523  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Punkt Pobierania Krwi i Materiału Biologicznego
   Lisnowo, Lisnowo 9     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Punkt Pobierania Krwi i Materiału Biologicznego
    Lisnowo, Lisnowo 9     
    Punkt pobrań materiałów do badań
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna