Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Waśniowie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Rynek 2 A (27-425 Waśniów)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Waśniów
tel.: 41 264 60 12

Jednostki - Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w...

 • Ośrodek Zdrowia

  Waśniów, Rynek 2 A (świętokrzyskie / powiat Waśniów)
  Telefon: 41 264 60 12
  Email: 2600166@zoz.org.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Waśniów, Rynek 2 A      Telefon: 41 264 60 12  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia Dla Dzieci
   Waśniów, Rynek 2 A      Telefon: 41 264 60 12  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia Stomatologiczna
   Waśniów, Rynek 2 A      Telefon: 41 264 60 12  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Waśniów, Rynek 2 A      Telefon: 41 264 60 12  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Waśniów, Rynek 2 A      Telefon: 41 264 60 12  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Punkt Szczepień
   Waśniów, Rynek 2 A      Telefon: 41 264 60 12  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Waśniów, Rynek 2 A      Telefon: 41 264 60 12  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego
   Waśniów, Rynek 2 A      Telefon: 41 264 60 12  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna pracy - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia Ginekologiczna
   Waśniów, Rynek 2 A     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Fizykoterapii
   Waśniów, Rynek 2 A     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
   Waśniów, Rynek 2 A     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
  • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej
   Waśniów, Rynek 2 A     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Ginekologiczna
    Waśniów, Rynek 2 A     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Gabinet Fizykoterapii
    Waśniów, Rynek 2 A     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Medycyny Paliatywnej
    Waśniów, Rynek 2 A     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Usługi pielęgnacyjne
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
   • Zespół Długoterminowej Opieki Domowej
    Waśniów, Rynek 2 A     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna paliatywna
 • Ośrodek Zdrowia

  Garbacz, brak 107 (świętokrzyskie / powiat Waśniów)
  Telefon: 41 334 11 80
  Email: 2600166@zoz.org.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Garbacz, brak 107      Telefon: 41 334 11 80  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia Dla Dzieci
   Garbacz, brak 107      Telefon: 41 334 11 80  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia Stomatologiczna
   Garbacz, brak 107      Telefon: 41 334 11 80  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Garbacz, brak 107      Telefon: 41 334 11 80  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Punkt Szczepień
   Garbacz, brak 107      Telefon: 41 334 11 80  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Garbacz, brak 107      Telefon: 41 334 11 80  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego
   Garbacz, brak 107      Telefon: 41 334 11 80  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Medycyna pracy - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia Alergologiczna
   Garbacz, brak 107     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Alergologiczna
    Garbacz, brak 107     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Oświata i promocja zdrowia