GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W WOŹNIKACH OŚRODEK KAMIENICA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Częstochowska 5 (42-287 Kamienica)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Woźniki obszar wiejski
tel.: 34 3579525

Jednostki - GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W...

 • GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W WOŹNIKACH OŚRODEK KAMIENICA

  Kamienica, ul. Częstochowska 5 (śląskie / powiat Woźniki obszar wiejski)
  Telefon: 34 3579525
  Email: gzoz.wozniki@d-si.pl
  • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Kamienica, ul. Częstochowska 5      Telefon: 34 3579525  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Kamienica, ul. Częstochowska 5      Telefon: 34 3579525  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Kamienica, ul. Częstochowska 5      Telefon: 34 3579525  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Kamienica, ul. Częstochowska 5      Telefon: 34 3579525  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Kamienica, ul. Częstochowska 5      Telefon: 34 3579525  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo ginekologiczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo ginekologiczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Kamienica, ul. Częstochowska 5      Telefon: 34 3579525  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Punkt szczepień
   Kamienica, ul. Częstochowska 5      Telefon: 34 3579525  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Kamienica, ul. Częstochowska 5      Telefon: 34 3579525  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Kamienica, ul. Częstochowska 5      Telefon: 34 3579525  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia diabetologiczna
   Kamienica, ul. Częstochowska 5      Telefon: 34 3579525  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Kamienica, ul. Częstochowska 5      Telefon: 34 3579525  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Kamienica, ul. Częstochowska 5      Telefon: 34 3579525  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia dla dzieci
   Kamienica, ul. Częstochowska 5     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Kamienica, ul. Częstochowska 5     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dla dzieci
    Kamienica, ul. Częstochowska 5     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia stomatologiczna
    Kamienica, ul. Częstochowska 5     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją