GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W WOŹNIKACH OŚRODEK STARCZA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Zdrowa 3 (42-261 Własna)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Starcza
tel.: 34 3140319

Jednostki - GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W...

 • GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W WOŹNIKACH OŚRODEK STARCZA

  Własna, ul. Zdrowa 3 (śląskie / powiat Starcza)
  Telefon: 34 3140319
  Email: gzoz.wozniki@d-si.pl
  • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Własna, ul. Zdrowa 3      Telefon: 34 3140319  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczna
   Własna, ul. Zdrowa 3      Telefon: 34 3140319  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Własna, ul. Zdrowa 3      Telefon: 34 3140319  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia dziecięca
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Własna, ul. Zdrowa 3      Telefon: 34 3140319  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Własna, ul. Zdrowa 3      Telefon: 34 3140319  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Własna, ul. Zdrowa 3      Telefon: 34 3140319  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo ginekologiczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo ginekologiczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Własna, ul. Zdrowa 3      Telefon: 34 3140319  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Punkt szczepień
   Własna, ul. Zdrowa 3      Telefon: 34 3140319  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Własna, ul. Zdrowa 3      Telefon: 34 3140319  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Własna, ul. Zdrowa 3      Telefon: 34 3140319  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia diabetologiczna
   Własna, ul. Zdrowa 3      Telefon: 34 3140319  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Własna, ul. Zdrowa 3      Telefon: 34 3140319  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Własna, ul. Zdrowa 3      Telefon: 34 3140319  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia dziecięca
   Własna, ul. Zdrowa 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Własna, ul. Zdrowa 3     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dziecięca
    Własna, ul. Zdrowa 3     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia stomatologiczna
    Własna, ul. Zdrowa 3     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją