GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W WOŹNIKACH OŚRODEK ZDROWIA W WOŹNIKACH

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Dworcowa 21 (42-289 Woźniki)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Woźniki miasto
tel.: 34 3573190

Jednostki - GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W...

 • GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA W WOŹNIKACH OŚRODEK ZDROWIA W WOŹNIKACH

  Woźniki, ul. Dworcowa 21 (śląskie / powiat Woźniki miasto)
  Telefon: 34 3573190
  Email: gzoz.wozniki@d-si.pl
  • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Woźniki, ul. Dworcowa 21      Telefon: 34 3573190  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Woźniki, ul. Dworcowa 21      Telefon: 34 3573190  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ginekologiczna
   Woźniki, ul. Dworcowa 21      Telefon: 34 3573190  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet fizjoterapii
   Woźniki, ul. Dworcowa 21      Telefon: 34 3573190  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia dziecięca
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Woźniki, ul. Dworcowa 21      Telefon: 34 3573190  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Woźniki, ul. Dworcowa 21      Telefon: 34 3573190  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Neurologia
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Urologia
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Woźniki, ul. Dworcowa 21      Telefon: 34 3573190  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Pracownia USG
   Woźniki, ul. Dworcowa 21      Telefon: 34 3573190  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Medycyna rodzinna
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Woźniki, ul. Dworcowa 21      Telefon: 34 3573190  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Woźniki, ul. Dworcowa 21      Telefon: 34 3573190  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Woźniki, ul. Dworcowa 21      Telefon: 34 3573190  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Woźniki, ul. Dworcowa 21      Telefon: 34 3573190  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo ginekologiczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo ginekologiczne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Woźniki, ul. Dworcowa 21      Telefon: 34 3573190  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Punkt szczepień
   Woźniki, ul. Dworcowa 21      Telefon: 34 3573190  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Woźniki, ul. Dworcowa 21      Telefon: 34 3573190  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia diabetologiczna
   Woźniki, ul. Dworcowa 21      Telefon: 34 3573190  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Woźniki, ul. Dworcowa 21      Telefon: 34 3573190  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Woźniki, ul. Dworcowa 21      Telefon: 34 3573190  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia dziecięca
   Woźniki, ul. Dworcowa 21     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ortopedyczna
   Woźniki, ul. Dworcowa 21     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Woźniki, ul. Dworcowa 21     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia chorób piersi
   Woźniki, ul. Dworcowa 21     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dziecięca
    Woźniki, ul. Dworcowa 21     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia ortopedyczna
    Woźniki, ul. Dworcowa 21     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    Woźniki, ul. Dworcowa 21     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Poradnia chorób piersi
    Woźniki, ul. Dworcowa 21     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia